Sla menu over
Thuis in uw branche
Overleg

Commissies

De diverse SRA-commissies bestaan uit professionals uit de praktijk. De commissies fungeren voornamelijk als klankbord en sparringpartner voor de verschillende afdelingen van het SRA-Bureau.

Commissie Automatisering

De belangrijkste taak van de Commissie Automatisering is de rol van klankbord voor de afdeling automatisering. De commissie adviseert over onderwerpen en thema’s voor ICT Bijeenkomsten, trends en ontwikkelingen en publicaties, zoals de diverse whitepapers. Tevens is de commissie Automatisering nauw betrokken als klankbord voor Branche in Zicht.
Lees meer

Commissie Duurzaamheid

De commissie Duurzaamheid brengt alle kennis en kunde over duurzaam ondernemen bij elkaar. Om die kennis en kunde vervolgens te vertalen naar de behoefte en praktische inzetbaar voor onze leden en hun klanten. Want vanuit de overheid (wet- en regelgeving), banken (eisen aan financiering) en de maatschappij (consument) worden er steeds strengere eisen gesteld aan duurzaam ondernemen. Accountants en hun ondernemers moeten daarop anticiperen.
Lees meer

Commissie Fiscaal

Kwaliteit & Vaktechniek
De Fiscale Commissie fungeert als klankbord voor het SRA-Vaktechnisch bureau, SRA-bestuur en andere belangengroepen binnen SRA over vaktechnische en strategische fiscale onderwerpen. Het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale praktijk van het SRA-kantoor is één van de kerntaken.
Lees meer

Commissie HRM

Binnen de Commissie SRA-HRM worden ontwikkelingen op hrm-terrein gevolgd en er vindt beleidsontwikkeling plaats. Modellen ontwikkeld door de unit SRA-HRM komen in samenwerking met de commissie tot stand en de Commissie fungeert als een klankbord voor de unit SRA-HRM.
Lees meer

Commissie Review

De reviewcommissie van SRA toetst of SRA-kantoren werken volgens de door de ALV vastgelegde kwaliteitseisen. Deze eisen zijn niet anders dat de in Nederland geldende gedrags- en beroepsregels voor accountants.
Lees meer

Commissie Stage

De Commissie Stage bestaat uit RA en AA beoordelaars. Zij beoordelen de stagestukken - volgens de CEA eindtermen- van RA en AA trainees tijdens de praktijkopleiding.
Lees meer