Thuis in uw branche

Fiscale review

In 2012 is SRA gestart met het uitvoeren van toetsingen op de fiscale praktijk. Dit initiatief is genomen vanuit het besef dat het kwaliteitsbeheersingssysteem en het kwaliteitsbeleid van het kantoor de basis is voor de volledige dienstverlening van het kantoor, dus ook het fiscale domein. De kwaliteit van het keurmerk wordt met de fiscale review ook op dit belangrijke domein binnen de gemengde praktijk gewaarborgd.

Inmiddels is de fiscale review na 10 jaar doorontwikkeld. De bedoeling is toe te werken naar dezelfde systematiek die gehanteerd wordt bij de accountancydomeinen: er wordt aangesloten bij de zesjaarscyclus van de Reviewcommissie en de toets van het kwaliteitsbeheersingssysteem, waarbij gesteund wordt op de PDCA-cyclus en de kwaliteitscirkel.

Onderdeel van die toetsing betreft ook het systeem van selfassessment en interne reviews. Voor toetsing van de fiscale dossiers wordt aangesloten bij de dossiers die de SRA-toetsers gekozen hebben in het accountancydomein. Aspecten zoals opdrachtaanvaarding en -continuatie hoeven dan in principe niet meer aan de orde komen.

Naast opdrachtaanvaarding en -continuatie vindt toetsing van de fiscale dossiers plaats aan de hand van de volgende aspecten: planning, uitvoering en communicatie/rapportage voor de verschillende belastingsoorten. De procedures worden dus mede getoetst aan de hand van enkele dossiers, met als doel om het totale kwaliteitssysteem van uw kantoor te toetsen. U vindt de fiscale vragenlijst hier.

Als een kantoor na review aanwijzingen ter verbetering ontvangt, vindt een jaar later opvolging plaats. Hiermee verbeteren we het kwaliteitssysteem, op een goed onderbouwde en coachende manier met frequentere begeleiding, guidance en een coachende aanpak. Daarnaast willen we de 1300 fiscale collega’s bij de SRA-kantoren nog meer meenemen in ondersteuning, begeleiding én communicatie.

Er is door SRA fors geïnvesteerd in fiscale informatie op de website, in fiscale kringen, in de fiscale helpdesk, in fiscale paragrafen in het SRA-Kwaliteitshandboek en belangenbehartiging op fiscaal terrein. De fiscale reviews worden uitgevoerd door de Reviewcommissie in samenwerking met fiscale medereviewers.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60