Thuis in uw branche

Kwaliteitsbeheersingssysteem centraal

Kwaliteit op 1 en continu verbeteren. Dat willen we allemaal binnen onze vereniging. Omdat de kwaliteit van uw kantoor tot stand binnen de context van een (goedwerkend) systeem van kwaliteitsbeheersing, richten de SRA-reviewers zich bij de kwaliteitstoetsingen op een integrale toets van dat systeem. Vervolgens leidt deze integrale review tot een oordeel van het totale kantoor.

De concrete focus van de SRA-kwaliteitstoetsingen ligt dus op het stelsel en het ‘organisatorische’ deel van de wijze waarop uw kantoor grip op kwaliteit organiseert. Daarnaast beoordelen de toetsers de normering die binnen uw kantoor is toegepast. Daarvoor zal de toetsing van dossiers waarop uw kantoor zélf interne inspectie heeft toegepast, centraal staan. 

Beheersen en verbeteren

De SRA-toetsers bekijken hoe het kantoor het proces van self assessment heeft ingericht: Welk beleid heeft het kantoor voor interne inspecties geformuleerd, en past het kantoor dat beleid dan ook toe? Wat doet de organisatie vervolgens met de uitkomsten van de interne dossierinspecties? Hier komen de kwaliteitscirkel en de PDCA-cyclus samen.

De kern van de review is dat op basis van een selectie van intern getoetste dossiers bekeken wordt of de SRA-toetsers tot dezelfde uitkomsten komen. Is de manier van interne dossiertoetsing een juiste of moet de self assessment wellicht anders georganiseerd worden? En als je het interne toetsen anders moet organiseren, hoe kan SRA daarbij ondersteunen?

Coachende aanpak

Want de coachende aanpak staat voorop in de reviews. Doel is immers blijvend werken aan een continue, duurzame kwaliteit. Dit betekent ook dat oorzakenanalyses en vervolgacties via de PDCA-cyclus een nadrukkelijker rol gaan spelen. Andere aandachtspunten zijn (en blijven) de vaktechnische ondersteuning, de schriftelijke vastlegging van overwegingen, communicatie en weerbaarheid, en kennistoetsen.

Eén loket: alle domeinen

Tijdens de integrale toets zullen alle NBA-domeinen waarin uw kantoor opereert (vrijwillige controle, samenstellen, beoordelen en overige accountantsopdrachten) worden meegenomen. SRA is daarnaast de enige partij in accountancyland die ook toetsingen in het fiscale domein uitvoert. Ook voeren we de toetsingen uit op de naleving van de Wwft. Als SRA-lid heeft u daarom in principe met één loket te maken.

Wta-domein

Vanaf 2022 voert de AFM de toetsingen (inclusief dossierreviews) datagedreven en risicogericht uit bij accountantsorganisaties in het wettelijke controledomein. Wat betekent dat voor de rol van SRA?

De SRA reviewcommissie voert toetsingen uit over het gehele kwaliteitsstelsel van de kantoren. Bij een toetsing van een kantoor met een Wta-vergunning zal geen dossieronderzoek op de wettelijke controlepraktijk plaats vinden: de focus van toetsing ligt op het kwaliteitsstelsel in zijn geheel en de controlepraktijk in zijn totaliteit. 

Vanuit de integrale aandacht voor de kwaliteit van de gehele organisatie van een SRA-kantoor, zullen de SRA-reviewers tijdens de toetsing wel aandacht hebben voor alle stelselmatige zaken die betrekking hebben op de controlepraktijk. U kunt denken aan de uitkomsten van interne toetsingen, AFM-onderzoeken en relevante data of signalen. De SRA-toetsers doen daarbij niet het werk van de toezichthouder over. In beginsel vinden geen toetsingen van wettelijke controledossiers plaats, tenzij uw kantoor daar zelf om verzoekt.

Frequentie

Elk SRA-kantoor wordt (ten minste) eens per zes jaar getoetst op de opzet en werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Bovendien komt de reviewcommissie regelmatig langs voor een ontwikkelingsgesprek (voorheen inventarisatiegesprek).

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60