Thuis in uw branche

Kwaliteitsbeleid SRA

Ieder accountantskantoor dat aantoonbaar voldoet aan wet- en regelgeving kan lid van SRA worden en blijven. Deze lidmaatschapsverplichting wordt tijdens de ballotage, en periodiek gedurende het lidmaatschap getoetst door de onafhankelijke SRA Reviewcommissie.

SRA is een vereniging van accountantskantoren die kwaliteit van een hoog niveau leveren aan alle belanghebbenden. Deze intrinsieke drive zit in de genen van kantoren die bewust kiezen voor het SRA-lidmaatschap. SRA-leden willen presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op de volledige dienstverlening. SRA-kantoren onderscheiden zich daarmee en hebben een kwaliteitsvoorsprong. SRA wil die voorsprong voor haar leden behouden en blijven realiseren.

Om volwaardig lid te kunnen zijn geldt daarom een collegiale verplichting, passend bij de verenigingsgedachte dat elk SRA-kantoor (ballotage-lid en volwaardig lid) aantoonbaar bezig moet zijn met kwaliteit en -waar nodig- aan kwaliteitsverbetering. Een integraal kwaliteitsbeleid bevat, naast vaktechnische kwaliteit, ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag. Door ons als vereniging samen met onze leden in te zetten voor een aanvaardbaar kwaliteitsniveau op alle vlakken, kunnen we bouwen aan vertrouwen en aan ons kwaliteitskeurmerk.

Meer informatie kwaliteitsbeleid van SRA

Bij SRA-leden wordt tijdens de kwaliteitstoetsingen in ieder geval aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • Geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en door de bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels.
  • De werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.
  • De door de vereniging SRA / ALV vastgelegde kwaliteitseisen zoals uitgewerkt in het SRA Kwaliteitshandboek en het SRA kwaliteitsbeleid.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60