Thuis in uw branche

Ontwikkelingsgesprekken

Om onze leden te ondersteunen in het duurzaam waarborgen van kwaliteit binnen hun organisatie heeft SRA zogenaamde ontwikkelingsgesprekken (voorheen inventarisatiegesprekken) binnen de SRA-reviewcyclus geïntroduceerd. De ontwikkelingsgesprekken zijn sterk coachend van aard.

Bij een ontwikkelingsgesprek staat het (tussentijds) vaststellen van het goed functioneren van het kwaliteitssysteem bij kantoren (met of zonder Wta-vergunning) centraal. Een integraal kwaliteitsbeleid bevat, naast vaktechnische kwaliteit, ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag.

Bij een ontwikkelingsgesprek wordt de opzet en bestaan van het stelsel van kwaliteitsbeheersing bekeken. SRA-kantoren onderscheiden zich daarmee en kunnen daardoor de kwaliteit binnen hun organisatie duurzaam waarborgen.

  • Bij een kantoor zonder Wta-vergunning is een ontwikkelingsgesprek elke 3 jaar.
  • Bij een kantoor met Wta-vergunning wordt iedere 2 jaar een ontwikkelingsgesprek gehouden.
  • Bij een kantoor met een Wta-vergunning en met een controle-portefeuille van in totaliteit meer dan 50 wettelijke en vrijwillige controleopdrachten op jaarbasis, wordt elk jaar een ontwikkelingsgesprek gehouden.

Tijdens het ontwikkelingsgesprek met een beleidsbepaler en (veelal) de compliance officer wordt het door het kantoor gehanteerde systeem van self assessment getoetst in opzet en bestaan. De regiocoördinator krijgt een goed beeld van de kwaliteitsnorm die het SRA-lid zichzelf oplegt. Bij twijfel hierover kan besloten worden tot het houden van een vervolgonderzoek om de werking van het kwaliteitssysteem door middel van dossieronderzoeken te beoordelen.

Het voeren van de ontwikkelingsgesprekken biedt de regiocoördinatoren een goede mogelijkheid om de coachende rol die SRA voorstaat, daadwerkelijk invulling te geven. In dit kader is de SRA-reviewaanpak uniek te noemen.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60