Thuis in uw branche

Samenwerkingen

Als SRA-lid heeft u met één toetsingsloket te maken, uitgezonderd de kantoren met een Wta-vergunning; zij worden vanaf 2022 op het wettelijke controledomein door de AFM getoetst. Dat ene loket heeft als voordeel dat de toetsers de mkb-praktijk goed kennen, en daarmee de kwaliteitslat op de juiste mkb-hoogte kunnen leggen.

Dit is mogelijk omdat SRA verbinding zoekt en erkend wordt als reviewer en kwaliteitsbevorderaar. Waarom?

Duurzame kwaliteit bevorderen en verankeren bij onze leden. En zorgen dat die kwaliteit ervaren wordt bij alle betrokkenen in de financiële keten. SRA staat voor kwaliteit. Dat is wat ons als vereniging drijft en wat ook is vastgelegd in het verenigingsbeleid: de beheersing, bewaking, toetsing, verbetering en borging van kwaliteit staan centraal. Om kwaliteit in de keten duurzaam te kunnen verankeren is samenwerking met stakeholders cruciaal. We werken onder meer samen met de volgende partijen:

Accreditatie Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het SRA-reviewsysteem is door de NBA Raad voor Toezicht geaccrediteerd. Dit betekent dat alle aangesloten leden onder de SRA-toetsing vallen en vrijgesteld zijn van toetsing door de NBA. De Raad en SRA hebben een uniforme beoordelings- en rapportagesystematiek. Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt (ten minste) een keer per zes jaar getoetst.

Convenant Autoriteit Financiële Markten

SRA heeft een convenant met de AFM inzake de kwaliteitstoetsingen bij niet-OOB accountantsorganisaties die lid zijn van SRA. Dit convenant bevat afspraken over de informatie-uitwisseling op het gebied van kwaliteit en toezicht op accountantsorganisaties.  

Toezichtarrangement Bureau Financieel Toezicht

SRA heeft een toezichtarrangement afgesloten met BFT. Het BFT is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). SRA draagt bij haar leden, met het afsluiten van dit toezichtarrangement, zorg voor de toetsingen op de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft.

Convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst

SRA-kantoren kunnen een Horizontaal Toezicht convenant met de Belastingdienst afsluiten. Dit is mogelijk omdat de kwaliteitssystemen bij SRA-leden periodiek getoetst worden door de SRA-reviewcommissie. Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt (tenminste) een keer per zes jaar getoetst op het fiscale domein. Daardoor is Belastingdienst in staat om te steunen op het systeemtoezicht. Horizontaal Toezicht bewerkstelligt een soepel verloop in de aangifteketen.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60