Thuis in uw branche

SRA is altijd op zoek naar toetsers!

Bent u of kent u iemand die interesse heeft om voor SRA te toetsen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn namelijk altijd op zoek naar geschikte personen voor de functie van regiocoördinator en fiscale reviewer.

Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor Toezicht van de NBA geaccrediteerd. Tevens heeft SRA een toezichtarrangement met BFT en een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht. Een SRA reviewer is geheel onafhankelijk ten opzichte van SRA en de SRA-kantoren.

Het toetsen door de Reviewcommissie is streng, rechtvaardig en grotendeels coachend van aard. Kern van de toetsing is of de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Daarnaast staat het toetsen ook in het teken van het borgen van kwaliteit en het coachen van onze kantoren.

Wie zijn wij?
De Reviewcommissie bestaat momenteel uit een voorzitter en een zestal regiocoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de reviews binnen hun regio. Deze regiocoördinatoren zijn oud-vennoten van SRA-kantoren en hebben jarenlange praktijkervaring. Daarnaast heeft SRA een team van zeventien medereviewers en vijf fiscale reviewers. 

De reviewwerkzaamheden worden uitgevoerd tegen een passend tarief.