Thuis in uw branche

Foutherstel

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-5-2022

Aanleiding voor deze praktijkhandreiking Foutherstel is het toenemend aantal vragen over dit onderwerp, niet alleen over de gevolgen voor de jaarverslaggeving, maar ook de daarmee samenhangende vragen voor de afgegeven controleverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring.

Naast de wet (artikel 2: 362 lid 6 BW en artikel 2: 363 lid 5 BW) is er zowel in de RJ- als de RJk-bundel aandacht voor het onderwerp foutherstel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet-materiële fouten, materiële fouten en materiële fouten die leiden tot ernstige tekortkoming in het wettelijk vereiste inzicht. Zo ook in deze praktijkhandreiking.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.