Thuis in uw branche

Opbrengstverantwoording

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-2-2023

In deze praktijkhandreiking worden de belangrijkste aandachtspunten beschreven. De nieuwe richtlijnen (RJ 270, RJ 221, RJk B5 en RJk B13) zijn van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. 

Voorbeeldteksten

Deze update is voorzien van een aantal voorbeeldteksten, die toezien op de stelselwijzigingen die voortvloeien uit de aangepaste verslaggevingsregels voor opbrengstverantwoording en onderhanden projecten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.