Thuis in uw branche

Pensioen in eigen beheer

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 04-08-2017

De regels rondom de waardering van het pensioen in eigen beheer voor de dga veranderen voor de boekjaren vanaf 2014. Dan moet het pensioen in eigen beheer worden gewaardeerd op commerciële grondslagen.

Voor kleine rechtspersonen blijft de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer te waarderingen tegen fiscale waarde. Lees er alles over in de praktijkhandreiking en de 'veelgestelde vragen'.

Update 4 augustus 2017: Onlangs is de RJ Uiting 2017-08 'Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder' gepubliceerd. Hierin wordt stilgestaan bij de consequenties voor de externe verslaggeving inzake pensioen in eigen beheer naar aanleiding van de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen'. In deze praktijkhandreiking besteden we in paragraaf 6 aandacht aan de externe verslaggevingsaspecten welke voortvloeien uit voornoemde wet. Hierin worden tevens voorbeeldteksten voor de jaarrekening weergegeven.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren