Thuis in uw branche

Toepassing artikel 2:403 in kleine groep

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-5-2022

De praktijkhandreiking 'Toepassing artikel 2:403' biedt u een theoretische onderbouwing die u wegwijs maakt bij de toepassing van het artikel.

Het groepsregime van artikel 403 biedt rechtspersonen de mogelijkheid hun jaarrekening niet op te maken volgens de bepalingen van titel 9 BW2. Dat mag als aan een aantal cumulatieve eisen is voldaan. De rechtspersoon is dan vrijgesteld van inrichting van een jaarrekening conform Titel 9 Boek 2 BW. Daarnaast hoeft deze rechtspersoon geen jaarrekening te publiceren.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.