Thuis in uw branche

Handboek Samenstellings- en adviespraktijk

Download het handboek als PDF- of Word-bestand

  • Publicatiedatum: 26-10-2023

Het Handboek Samenstellings- en adviespraktijk is herzien. Niet alleen de naam is gewijzigd, ook inhoudelijk hebben we een aantal zaken aangepast om u nog meer te ondersteunen bij de opzet en werking van het kwaliteitssysteem van uw kantoor. In dit handboek is aangegeven welke onderdelen minimaal kantoorspecifiek moeten worden gemaakt.

Vijf belangrijke punten aanpassing werkwijze

Op in ieder geval vijf punten is aanpassing aan de werkwijze binnen uw kantoor nodig:

  1. Als u geen berekening maakt voor de kwantitatieve materialiteit, dan geeft u dat in hoofdstuk 4 aan.
  2. U geeft ook aan welk werkprogramma en pakket uw kantoor gebruikt voor samenstellingsopdrachten.
  3. Als u de risicogerichte aanpak van de samenstellingsopdracht niet hanteert, kunt u hoofdstuk 7 van dit handboek verwijderen.
  4. Als uw kantoor Standaard 4400-opdrachten uitvoert, moet worden opgenomen hoe u de kwaliteit van dit type opdrachten borgt.
  5. Wanneer uw kantoor ook aangifte-plus opdrachten uitvoert, neemt u in hoofdstuk 9.2 de criteria op wanneer dit type opdracht kan worden uitgevoerd..

In deze versie van 26 oktober 2023 is gewijzigd (t.o.v. 28 maart 2022):

  • Duurzaamheid en IT zijn verwerkt bij het inzicht in de activiteiten van de onderneming.
  • De werkprogramma’s zijn afzonderlijk opgenomen op de SRA-website en niet langer in dit handboek verwerkt.
  • Hetzelfde geldt voor de FAQ’s, tuchtrechtuitspraken en uitkomsten uit de SRA-reviews. Deze zijn in een afzonderlijke praktijkhandreiking 'Ervaringen met samenstellingsopdrachten' opgenomen.
  • Het hoofdstuk over de bijlage bij de IB is uitgebreid met andere type mkb-opdrachten. Ook is een hoofdstuk opgenomen over 4400-opdrachten.

Werkprogramma Samenstellingsopdracht

Het Werkprogramma Samenstellingsopdracht hoort bij dit herziene Handboek Samenstellings- en adviespraktijk. Eerder was dit werkprogramma opgenomen in het handboek, maar wordt nu als los onderdeel aangeboden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.