Thuis in uw branche

Werkprogramma's

Download de werkprogramma's als Word-bestand

Er zijn drie werkprogramma's beschikbaar voor de samenstel- en adviespraktijk. Eén voor samenstellingsopdrachten, één voor de aangifte plus opdracht en één voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling bij samenstellingsopdrachten.

Deze werkprogramma's horen bij het herziene Handboek Samenstellings- en adviespraktijk. Eerder waren deze werkprogramma's opgenomen in het handboek, maar zijn nu los beschikbaar.

Werkprogramma samenstellingsopdrachten

Er zijn voor samenstellingsopdrachten drie varianten van werkprogramma's beschikbaar:

Variant 1
Een volledig en uitgebreid werkprogramma waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen administreren en samenstellen. Dit werkprogramma bevat alle stappen uit de voorbereidings-, plannings-, uitvoerings- en afrondingsfase.

Variant 2
Een wat meer uitgekleed werkprogramma waar het administratieve deel uit het werkprogramma is gehaald. In een elektronisch werkprogramma kan via een voorloopvraag de keuze voor deze variant worden gemaakt. In de uitvoeringsfase vervalt dan een aantal werkstappen. In het werkprogramma zijn de in deze variant ontbrekende werkstappen in de uitvoeringsfase aangegeven met een 'A'. De werkstappen in de voorbereidings-, plannings- en afrondingsfase zijn gelijk aan variant 1.

Variant 3
Een uitgekleed werkprogramma 'Risicogericht samenstellen', waarbij de uitvoeringsfase ontbreekt. Op basis van de uitkomsten uit de – t.o.v. variant 1 en 2 ongewijzigde – voorbereidings- en planningsfase formuleert de accountant risicogericht en klantspecifiek de werkstappen ten behoeve van de uitvoering van de samenstellingsopdracht. In een elektronisch werkprogramma kan via een voorloopvraag de keuze voor deze variant worden gemaakt. De werkstappen in de afrondingsfase zijn gelijk aan variant 1 en 2.

We benadrukken dat de gebruiker in de praktijk meestal verwacht dat bij de uitvoering van een samenstellingsopdracht meer (andere) werkzaamheden worden verricht dan op basis van wet- en regelgeving wordt voorgeschreven. Dit (standaard)werkprogramma dient daarom alleen als basis voor een ten behoeve van een individuele opdracht specifiek te maken werkprogramma. De uitkomsten van de bedrijfsverkenning en de bepaalde materialiteit zijn medebepalend voor welke werkzaamheden per opdracht wel/niet worden uitgevoerd.

Werkprogramma aangifte plus opdrachten

Bij het uitvoeren van een aangifte-plus-opdracht zijn onder meer de bepalingen uit de VGBA, waaronder 'vakbekwaamheid en zorgvuldigheid', van toepassing. In dat kader is het zinvol om ook voor deze opdrachten een (beperkt) werkprogramma te hanteren.

Werkprogramma OKB samenstellingsopdrachten

Zie hiervoor de SRA-praktijkhandreiking Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van NVKS-opdrachten. In de bijlage van deze SRA-praktijkhandreiking is een werkprogramma OKB samenstellingsopdrachten opgenomen. 

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.