Thuis in uw branche

Werkkostenregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-8-2022

Wat zijn de ins en outs van de werkkostenregeling? Wat zijn bijvoorbeeld onbelaste vergoedingen en wat zijn terbeschikkingstellingen? Welke vergoedingen vormen verplicht loon, welke niet? Wees op de hoogte en lees de praktijkhandreiking van SRA over de werkkostenregeling. 

Update 9 augustus: Op 28 juli 2022 is in de Staatscourant (2022,18970) een besluit van 21 juni 2022, nr. 2022-159595 gepubliceerd. Dit besluit betreft een actualisering van het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M. Met betrekking tot het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel is nieuw opgenomen dat de Belastingdienst uitgaat van aanwijzing als eindheffingsbestanddeel voor zover aan de voorwaarden en grensbedragen voor een gerichte vrijstelling is voldaan. Eerder was eenzelfde toezegging al opgenomen in het Handboek loonheffingen. De praktijkhandreiking Werkkostenregeling is geactualiseerd met het nieuwe besluit zonder dat dit tot ingrijpende inhoudelijke wijzigingen heeft geleid. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar de inleiding van de praktijkhandreiking.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren