Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA-Caseware Controle Manager

De SRA-Caseware Controle Manager is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van controleopdrachten.

Omschrijving

De SRA-Caseware Controle Manager combineert de content van het SRA-Handboek Controle met de techniek van Caseware Working Papers.

Inhoud

Het SRA-Handboek Controle is uniek voor het mkb en vormt de grondslag van de SRA-Werkprogramma’s voor de controlepraktijk. Vanzelfsprekend sluit het aan bij alle op de accountantscontrole van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden.

De SRA-Werkprogramma's zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Caseware Controle Manager

SRA-Caseware Controle Manager is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van controleopdrachten. De strikte regelgeving voor het uitvoeren van controleopdrachten hoeft geen belemmering te zijn om in te spelen op de situatie en behoeften van uw klant.

De SRA-Caseware Controle Manager biedt u alle vrijheid om controledocumenten volgens uw eigen kwaliteitsstandaarden in te richten en rekening te houden met de specifieke situatie van uw klant. Zonder de wettelijke richtlijnen uit het oog te verliezen.

Aan de hand van intelligente voorloopvragen en de cijfers wordt dynamisch het dossier opgebouwd, zodat u direct een op de klant toegesneden elektronische dossier aanmaakt. In het dossier treft u geen overbodige ballast aan.

Vanuit elke fase in de controleopdracht kunt u risico’s aanmaken die u gedurende de gehele controle kunt volgen. In controlestrategie matrixen, die aan het eind van elke fase terugkomen, kunt u de rode draad van de controle volgen, ook wel 'the story of the audit' genoemd.

In het dynamisch dashboard kunt u in één oogopslag de voortgang van de controle zien. Voor de review is er tenslotte een uitgebreid afrondingsmemorandum opgenomen, van waaruit u direct inzoomen op de onderliggende gegevens.

De Controle Manager sluit naadloos aan bij de elektronische dossiers van Caseware Working Papers.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV COS, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een online applicatie voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogramma's Samenstellen en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Caseware. Bekijk voor meer informatie:

Kenmerken

SRA-Caseware Controle Manager heeft vele functionaliteiten zoals:

 • Dashboard Controle Manager
  Een herkenbaar dashboard dat belangrijkste documenten uit het controleproces toont en zicht geeft op de stand van zaken in het dossier. Daarbij worden de verschillende fasen in een controleopdracht logisch geordend in: planning, interim-controle, eindejaarscontrole en afronding. In één oogopslag kunt u zien hoe de voortgang is en welke fasen al zijn doorlopen. Voor detailinformatie kunt u altijd vanuit het dashboard doorklikken op onderliggende documenten.

 • Dynamische dossieropbouw Controle Manager
  De dossieropbouw van Controle Manager verloopt dynamisch. Aan de hand van voorloopvragen en aanwezige posten worden alleen werkprogramma's, checklisten en documenten in het dossier geplaatst die voor die specifieke opdracht van toepassing zijn. In het dossier staat dus geen overbodige informatie.

 • Voorloopvragen Controle Manager
  Voorloopvragen om snel het type onderneming te bepalen en automatisch de juiste werkprogramma’s op te starten. Bent u actief in een bepaalde branche? Dan kunt u hiervoor een eigen werkprogramma opstellen en een eigen kantoorspecifieke voorloopvraag in het dossier laten opnemen.

 • Werkprogramma's en checklists
  Checklists en werkprogramma’s die direct reageren op ingevoerde cijfers en gegevens. In de werkprogramma's en checklists zit onze drie-lagen-architectuur verwerkt. Standaard krijgt u de SRA-werkprogramma's (laag 1) uitgeleverd. Deze kunt u eenvoudig op kantoorniveau aanpassen (laag 2). En het is mogelijk instructies aan te passen op klantniveau (laag 3).

 • Kerndocumenten
  Samenvattende kerndocumenten per opdrachtfase waarmee 'the story of the audit' uitstekend is te volgen. Vanuit de kerndocumenten kan direct worden ingezoomd op de onderliggende werkprogramma's en checklists. Ideaal voor de reviewer die snel inzicht wil krijgen in het verloop van de opdracht.

 • Risicosignalering en -beheersing
  In de SRA Caseware Controle Manager wordt onderscheid gemaakt tussen standaard risico’s en klantspecifieke risico’s. De standaard risico’s worden al afgedekt door de standaard werkprogramma’s. De klantspecifieke en/of significante risico’s verdienen een speciale uitwerking. Via een wizard kunnen vanuit iedere plek in het dossier klantspecifieke risico’s worden aangemaakt.
  Per geïdentificeerd risico wordt een document aangemaakt, waarin de aan het risico hangende controledoelstellingen terugkomen en waarin de (klantspecifieke) IB-maatregelen en de analytische en overige werkinstructies voor gekoppeld kunnen worden. Alle gesignaleerde risico’s komen terug in het controleplan, het interim-memo en in het afrondingsmemo.

 • Groepscontroles
  Controleert u veel groepen dan kan met de groepscontroletechniek eenvoudig informatie gedeeld worden tussen groepsdossiers. Zo heeft u wel zelfstandige dossiers, maar hoeft bepaalde informatie maar één keer te worden vastgelegd.

 • Correspondentie
  Uitgebreide mogelijkheden om uw correspondentie in te richten volgens de kwaliteitsrichtlijnen en huisstijl van uw organisatie. Alle brieven en documenten kunnen automatisch worden gegenereerd en opgeslagen in het dossier.

 • Up-to-date
  Door het handige synchronisatiesysteem van de Controle Manager worden toegevoegde of gewijzigde checklists, werkprogramma’s en documenten middels één installatie op de server eenvoudig naar alle werkstations verspreid. Zo weet u zeker dat alle controledossiers gebaseerd zijn op de laatste veranderingen in de wet- en regelgeving.

 • Beheersing
  De Controle Manager kan zo ingericht worden dat vervolgstappen pas gezet kunnen worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo kan men bijvoorbeeld afdwingen dat men de interimcontrole niet eerder kan starten voordat het controleplan is afgetekend door de externe accountant.

 • Controlestrategiematrix
  Deze matrix geeft een totaaloverzicht van de koppeling tussen posten en processen, de risico's per post/proces, de gekoppelde keycontrols, hoe vaak deze getest moeten worden en de gevolgen voor de eindejaarswerkzaamheden.
  De matrix wordt voor het grootste gedeelte automatisch gevuld vanuit andere delen van het dossier.

Release 2024

Wijzigingen SRA-werkprogramma Controle 2024
Het SRA-werkprogramma Controle is geactualiseerd en is te downloaden via support.caseware.nl. Het werkprogramma is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuw verkregen inzichten.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

 • Verwerking van de aanpassingen van de Standaarden 220 (Kwaliteitsbeheersing) en 600 (Groepsaccountant) *
 • Verwerking overige wijzigingen in wet- en regelgeving (w.o. WNT, Onafhankelijkheid, Opdrachtaanvaarding)
 • Overige tekstuele aanpassingen en verwijderen van dubbele content

* = Een update van de Praktijkhandreiking ‘Fungeren als groepsaccountant’ zodat deze volledig aansluit op het nieuwe SRA-werkprogramma Controle zal in het 3e kwartaal van 2024 hier op de SRA-website worden gepubliceerd.

Release Notes

Uitgebreide release notes
Uitgebreide release notes van deze versie kunt u hier op de website van Caseware vinden. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy.

Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Caseware zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Caseware. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Caseware.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-kantoren zich bezighouden met onder meer het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Presentaties

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, webinars en/of workshops over de SRA Caseware Controle Manager. 

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op met ons om een afspraak te plannen!

Contact

Paul Davids

Paul Davids

Projectmanager Vaktechniek

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60