Thuis in uw branche

Belangenbehartiging: ontwikkelingen najaar 2016

  • Publicatiedatum: 4-10-2016

In september stonden de meeste belangenbehartigingspijlen op het Haagse gericht. Op Prinsjesdag en daarna is geïnventariseerd wat de effecten van maatregelen zullen zijn voor ondernemersland. Vervolgens spreken we de vakspecialisten van politieke partijen over mogelijke alternatieven.

Vanzelfsprekend is het Pensioen in eigen beheer van de dga een van de speerpunten, maar we schromen niet om in de gesprekken ook de SRA-voorstellen voor de hervorming van het belastingstelsel mee te nemen. De verkiezingen zijn immers in aantocht.

NBA

Eind september kwam NBA met een wat ongelukkig bericht naar buiten over de toetsingsresultaten van de kantoren met een Wta-vergunning die onder het NBA-regime vallen. Het dagelijks bestuur heeft meteen contact opgenomen met NBA waarna het bericht werd aangepast. In NBA-verband is verder gesproken over de governance-voorstellen van de beroepsorganisatie zelf en over de uitgebreide controleverklaring voor niet-OOB-kantoren. Over de uitkomst daarvan informeren wij u later in een apart bericht. 

In het kader van de werkgroep niet-OOB-kantoren is van belang te melden dat de Monitoringcommissie Commissie Accountancy voor half oktober met haar eerste rapportage naar buiten komt. De resultaten zullen voor bekendmaking eerst met de werkgroep worden gedeeld. Half oktober wordt ook de uitspraak verwacht van de Commissie Eindtermen Accountancy over de SRA-bezwaren ten aanzien van de opgehoogde urennormen van de praktijkopleiding.

Unit4

Niet alleen op politiek vlak is het SRA-Bureau actief. SRA is al enig tijd in gesprek met Unit4 over aanpassing van haar prijsmodel en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen voor gebruikers van Unit4 Personeel & Salaris. Binnenkort vindt overleg plaats op bestuurlijk niveau. De uitkomsten daarvan kunnen we op dit moment nog niet voorspellen, maar er nadert inmiddels wel een deadline die u wellicht niet zou willen missen. Lees het actuele nieuwsartikel over dit onderwerp.