Thuis in uw branche
Dossier Box 3

Belastingdienst houdt bezwaren rechtsherstel box 3 tijdelijk aan

  • Publicatiedatum: 31-3-2023
Administratie

De Belastingdienst houdt bezwaren en verzoeken van belastingplichtigen tegen het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 momenteel aan. Dit heeft de Belastingdienst aan SRA bevestigd.

Dit betekent dat de Belastingdienst op dit moment in beginsel geen uitspraken doet over dergelijke bezwaren en verzoeken. Het gaat hierbij om bezwaren of verzoeken tegen alleen de wet rechtsherstel box 3 (op stelselniveau of individueel niveau). Gaan de bezwaren en verzoeken ook over iets anders, bijvoorbeeld een bestanddeel in box 1 of box 2, dan houdt de Belastingdienst de bezwaren en verzoeken dus niet aan.

Duidelijkheid staatssecretaris Financiën

Het aanhouden van de bezwaren en verzoeken door de Belastingdienst vindt in ieder geval plaats tot de staatssecretaris duidelijkheid heeft gegeven over de aanpak hiervan. Om deze tijdelijke werkwijze van de Belastingdienst te laten slagen, roepen de belangenorganisaties hun leden/achterban op om de Belastingdienst vooralsnog niet in gebreke te stellen omdat de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist.

Let op! Om de rechten veilig te stellen moet de belastingplichtige wel tijdig (binnen zes weken na dagtekening) bezwaar maken. Dat de Belastingdienst de bezwaren aanhoudt, betekent dus niet dat de belastingplichtige geen bezwaar meer hoeft te maken.

Motiveren pro forma-bezwaar

Als er te weinig tijd is om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, kan in eerste instantie ook pro forma-bezwaar worden gemaakt.

De Belastingdienst houdt pro forma-bezwaren echter niet zonder meer aan maar vraagt de belastingplichtige of fiscaal dienstverlener om deze bezwaren alsnog nader te motiveren. De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze motivering voorlopig voldoende is als vermeld wordt:

  • dat het werkelijk behaalde rendement lager is dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen, én
  • welke vermogenscategorieën en welk soort vermogen in box 3 het betreft (bijvoorbeeld depot bij notaris, aandeel in reserve vereniging van eigenaren, landbouwgrond, onderlinge schulden/vorderingen partners et cetera).

Komende bezwaarschriften box 3 over 2022

Voor de nog op te leggen definitieve aanslagen inzake het belastingjaar 2022 vindt er nog overleg plaats tussen de belangenorganisaties en het ministerie van Financiën/Belastingdienst.

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.