Thuis in uw branche

Commissie Toekomst Accountancysector consulteert

  • Publicatiedatum: 25-2-2019

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft haar plan van aanpak gepresenteerd middels een internetconsultatie. De CTA onderzoekt maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen, en heeft daarvoor een budget gekregen van € 300.000.

Een deel van de beschikbare drie ton wordt gebruikt om externe adviseurs onderzoek te laten doen naar maatregelen die de kwaliteit van de wettelijke controle kunnen verbeteren. In de consultatieperiode kunnen position papers en andere informatie online aan de commissie worden aangeboden. Reacties kunnen zowel openbaar als vertrouwelijk aan de commissie worden gezonden, en kunnen tot 22 april worden ingediend.

Eindrapport CTA nog dit jaar

De CTA wil in de tweede helft van het jaar een document publiceren met eerste analyses en bevindingen. Voor eind 2019 staat het eindrapport gepland. De commissie telt drie leden: voorzitter Annetje Ottow (foto) en leden Elbert Dijkgraaf en Marlies de Vries. Doel is om voor eind 2019 "onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn".

Onderzoek in drie fasen

Het onderzoek verloopt in drie fasen: eerst worden institutionele en vertegenwoordigende partijen als de AFM en de NBA gesproken. Daarna volgen rondetafelgesprekken met deskundigen en stakeholders. Vervolgens volgen nadere gesprekken met individuele partijen.

Het SRA-bestuur heeft de CTA laten weten als vertegenwoordigende partij graag constructief bij te willen dragen aan haar onderzoek. Ook formuleren wij onze standpunten en zienswijzen die we in een position paper naar de Commissie verder kenbaar zullen maken.