Thuis in uw branche

EU Sustainable Finance beleid

  • Publicatiedatum: 31-5-2021

SRA neemt sinds half mei deel aan de werkgroep Sustainable Finance van MKB Nederland en VNO-NCW. De Europese Sustainable Finance agenda is bedoeld om private investeringen te sturen richting duurzame economische activiteiten. In dat kader werkt de Europese Commissie sinds 2018 aan een taxonomie (m.a.w. classificatiemechanisme) waarmee kan worden vastgesteld of een economische activiteit als duurzaam beschouwd kan worden.

Enerzijds wordt er nu gewerkt aan de ontwikkeling van de criteria via gedelegeerde handelingen, anderzijds aan nieuwe aanvullende plannen. Al met al zullen de Sustainable Finance plannen voor bedrijven grote gevolgen hebben op hun toegang tot financiering, één van de lobbythema’s en dossiers van SRA.

In eerste instantie richt de werkgroep zich op de vraag of er onderwerpen zijn waar we als gehele Nederlandse bedrijfsleven een gedeelde positie over in kunnen nemen, naar overkoepelende thema’s en de algemene richting van het beleid. Bijvoorbeeld het delen van data, algemene eisen rapportageverplichtingen en de werkbaarheid van de taxonomie. Ook wordt geïnventariseerd wat de belangrijkste uitdagingen zijn en de wijze waarop we deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden, zoals via het aanbieden van praktische suggesties aan ‘regulators’.