Thuis in uw branche

Europese Commissie lanceert 'SME Relief Package'

 • Publicatiedatum: 14-9-2023
Horloge

De Europese Commissie kondigde eerder deze week een 'SME Relief Package' aan: een reeks initiatieven om tegemoet te komen aan de behoeften van Europese kleine en middelgrote ondernemingen in het huidige economische klimaat. Doel is om het concurrentievermogen en de veerkracht van deze mkb-ondernemingen te versterken en te vergroten.

Het maatregelenpakket bestaat uit een aantal onderdelen:

 • een richtlijn inzake fiscale vereenvoudiging;
 • een verordening betreffende de bestrijding van betalingsachterstand;
 • het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat, het verminderen van de regeldruk en het vereenvoudigen van administratieve procedures en rapportagevereisten;
 • betere toegang tot financiering;
 • specifieke instrumenten om mkb-ondernemingen de vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om een duurzaam concurrentievermogen tot stand te brengen, en
 • maatregelen ter ondersteuning van mkb-ondernemingen gedurende hun hele levenscyclus.

Controlegrenzen

Eén van de onderdelen van het pakket bestaat uit een analyse van de (langere termijn) effecten die de huidige hoge inflatie heeft op mkb-ondernemingen, het eventueel opnieuw beoordelen van de huidige SME-definitie en de eventuele aanpassing van de drempels van de jaarrekeningenrichtlijn. Dit zal volgens de Commissie leiden tot een meer evenredige aanpak waarbij een aantal ondernemingen wordt uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn en de bijbehorende rapportageverplichtingen. Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen zullen profiteren van deze aanpassing van de drempels van de jaarrekeningenrichtlijn.

Action 18: be attentive to the needs of companies that outgrow the thresholds of the SME definition, as well as the broader range of small mid-cap companies, and will, by the end of 2023
a. analyse the impact of high inflation and longer-run increases in productivity, as well as the interaction with possible additional measures for mid-caps, to raise - when justified - the financial thresholds of the current SME definition; 
b. develop a harmonised definition for small mid-cap companies; 
c. thereafter, take actions necessary to reflect a revised SME definition in relevant legislative acts, and 
d. build a dataset based on the small mid-cap definition and assess possible measures to support these companies in their growth (including potential application in adapted form of certain measures favouring SMEs). 

Fiscale vereenvoudiging

Bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten worden geconfronteerd met complexiteit en hoge nalevingskosten als gevolg van het feit dat ze aan verschillende vennootschapsbelastingstelsels moeten voldoen wanneer ze zakendoen in meer dan één lidstaat. Daarom stelt de Commissie voor om één stelsel voor belasting via het hoofdkantoor op te zetten. Dit biedt mkb-bedrijven de mogelijkheid om met slechts één Belastingdienst te communiceren — die van het hoofdkantoor — in plaats van aan meerdere belastingstelsels te moeten voldoen. Dit systeem zal de fiscale zekerheid en billijkheid vergroten, de nalevingskosten en marktverstoringen die van invloed zijn op zakelijke beslissingen verminderen, terwijl het risico op dubbele en overbelasting en belastinggeschillen tot een minimum wordt beperkt.

Om de lasten te verlichten waarmee kleine bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten worden geconfronteerd bij het omgaan met btw in de hele EU, zullen bovendien vanaf 1 januari 2025 nieuwe btw-regels van toepassing zijn. Kleine bedrijven die in aanmerking komen, zullen de mogelijkheid hebben om hun leveringen van goederen en diensten vrij te stellen van btw. [lees meer informatie]

Toegang tot financiering

De Commissie stelt voor om de capaciteit van de financieringsgarantie in het kader van het InvestEU-programma te verhogen met 7,5 miljard EUR, dat ook ten goede zal komen aan mkb-ondernemingen. Het InvestEU-programma ondersteunt duurzame investeringen, innovatie en het scheppen van banen in Europa. Het helpt Europese mkb-bedrijven toegang te krijgen tot financiering door hen gunstigere financieringsvoorwaarden te bieden.

Daarnaast moet het mkb gemakkelijker toegang krijgen tot duurzame financiering. De Commissie wil bijvoorbeeld de ontwikkeling van de vereenvoudigde rapportagestandaarden voor beursgenoteerde kmo's door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) afronden en ervoor zorgen dat deze billijk zijn. Bovendien zal een vrijwillige standaard voor niet-beursgenoteerde mkb-ondernemingen worden ontwikkeld.

Stimuleren liquiditeit

Om de liquiditeit van kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen, heeft de Commissie ook voorgesteld de bestaande richtlijn betalingsachterstand te vervangen door een nieuwe verordening waarin bindende maximale betalingstermijnen van 30 dagen voor transacties tussen ondernemingen worden vastgesteld. Deze verordening zal ook de betaling van compenserende vergoedingen en rente in geval van te late betaling automatisch rechtsgeldig maken.

Regeldruk

Het mkb heeft volgens de Commissie een bedrijfsvriendelijk regelgevingsklimaat nodig om productief, concurrerend en veerkrachtig te zijn. Dit vereist dat beleidsmakers bij het opstellen van beleidsvoorstellen rekening houden met de behoeften van het mkb. De Commissie gebruikt daarvoor  verschillende regelgevingsinstrumenten: 

 • de versterkte kmo-test om het effect van haar voorstellen op kmo's te analyseren,
 • de onlangs ingevoerde concurrentievermogenstest om op geïntegreerde wijze verslag uit te brengen over de gevolgen voor het concurrentievermogen van ondernemingen (met inbegrip van kmo's),
 • de kmo-filter voor het identificeren van voor kmo's relevante beleidsinitiatieven in de eerste stadia van de beleidsvorming, en
 • de ''one in, one out''-benadering om nieuwe lasten te compenseren (7,3 miljard EUR netto kostenbesparingen in het eerste jaar van volledige toepassing, 2022).

Meer informatie