Thuis in uw branche

Evaluatie van de Werkkostenregeling

 • Publicatiedatum: 3-12-2018

In de Kamerbrief kabinetsreactie Evaluatie werkkostenregeling van 23 maart 2018 gaf de staatssecretaris van Financiën aan dat hij in overleg wil treden met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) draagvlak bestaat. Ook SRA heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen.

De wetgever bekijkt of (beperkte) vereenvoudiging van de regeling wenselijk is, of dat rust op het gebied van de WKR de voorkeur geniet. In de kabinetsreactie op de evaluatie zijn de volgende concrete verbetersuggesties geopperd:

 • Het aanwijzen van gerichte vrijstellingen niet langer verplicht stellen;
 • Toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt;
 • Verduidelijken van het noodzakelijkheidscriterium;
 • Herintroduceren van een normrente voor personeelsleningen.

In de evaluatie hebben betrokkenen ook een aantal andere wensen geuit, die over het algemeen meer gericht zijn op het opheffen van als onlogisch ervaren onderscheid in de behandeling van verschillende soorten vergoedingen en verstrekkingen in de WKR:

 • Gerichte vrijstelling voor personeelsfeesten introduceren;
 • Parkeerplaats als werkplek kwalificeren / werkplekcriterium loslaten;
 • VOG gericht vrijstellen;
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gericht vrijstellen;
 • Het aantal gerichte vrijstellingen verminderen en daarvoor de vrije ruimte verruimen;
 • Toestaan dat concerns zelf bepalen welke entiteit ‘meedoet’ aan de concernregeling;
 • Het vervangen van een percentage van 1,2% van het belastbare loon aan vrije ruimte door een vast bedrag plus een percentage van het belastbare loon (budgetneutraal).

We houden u op de hoogte van de uitkomsten.