Thuis in uw branche

In gesprek over Horizontaal toezicht

  • Publicatiedatum: 12-2-2015

Maandag 2 februari 2015 sprak een SRA bestuursvertegenwoordiging met landelijke directeuren mkb en verantwoordelijke beleidsbepalers op het ministerie van Financiën over de stand van zaken en de toekomst van Horizontaal toezicht.

De Belastingdienst heeft 2014 met name gebruikt om de interne organisatie aan te passen aan de (toekomstige) eisen die Horizontaal toezicht stelt. Een van de veranderingen betreft het aanpassing in grootte van de regionaal opererende teams én de samenstelling van de relatiebeheerdersgroep.

Ook geeft de Belastingdienst aan oog te hebben voor het ontbreken van HT-voordelen, en dat we van de mythe af moeten dat HT geen geld kost. De Belastingdienst wil de voorspelbaarheid vergroten en gedrag belonen. In de discussie wordt van beide zijden aansluiting gezocht bij een denkmodel van classificatie.

Er zal in ieder geval een rondetafel gearrangeerd worden met HT-kantoren waarbij we out-of-the-box denkend een nieuwe stip op de horizon willen plaatsen zodat HT meer fundament krijgt in het mkb.