Thuis in uw branche

Klokkenluidersregeling accountantskantoren

  • Publicatiedatum: 25-1-2022

De Wet Huis voor klokkenluiders wordt aangepast, en heet straks de Wet bescherming klokkenluiders. Als gevolg van de nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders, veranderen de eisen aan de interne meldprocedure. Accountantskantoren lijken nog onvoldoende voorbereid op de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders, die naar verwachting medio 2022 van kracht wordt. 

Nieuwe eisen

Private werkgevers zijn pas verplicht aan de nieuwe eisen te voldoen als de wet ter implementatie van de EU-richtlijn in werking getreden is. Het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn is op dit moment nog in behandeling in de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking zal treden.

Toch is het raadzaam om alvast goed te kijken naar de interne meldprocedure en de aanpassingen die als gevolg van de aanstaande wet gedaan moeten worden. Naar verwachting zal de interne meldprocedure van de meeste werkgevers in Nederland in de loop van 2022 immers aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Handige documenten

Vooruitlopend op een SRA-praktijkhandreiking over dit onderwerp, kunt u gebruikmaken van twee handige documenten:

Meer lezen? 

Het ministerie van BZK biedt meer inzicht in de veranderingen via www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wat-verandert-er.

Op deze pagina leest u in grote lijnen wat er nu in de wet staat, en wat er straks geldt nadat de Wet bescherming klokkenluiders geldt. Het is geen compleet overzicht en niet alle details zijn vermeld. Maar zo krijgt u in één oogopslag een beeld van de belangrijkste veranderingen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren