Thuis in uw branche

Laat de motor draaien

  • Publicatiedatum: 22-12-2017

Met het nieuwe kabinet uit de startblokken, zijn onze pijlen weer gericht op de Haagse ambities om de motor van BV Nederland (nog) beter te laten draaien.

Binnen diverse gremia hebben we gesproken over de effecten van de fiscale maatregelen en het Regeerakkoord van de nieuwe bewindsploeg op het mkb. Ook stond het pensioen in eigen beheer van de dga die in het buitenland woont en de toegang tot financiering in het mkb op ons bespreeklijstje.

Lastenverzwaring

Maar eerst de kabinetsplannen. De politici en media ronkten moord en brand over de dividendbelasting en dat ondernemers alleen maar voordelen krijgen. Terwijl slechts weinigen zich realiseren dat een gemiddeld mkb-bedrijf juist een fikse lastenverzwaring van zo’n € 2.500 te wachten kan staan. Dat heeft te maken met de verlaging van de vennootschapsbelasting (Vpb), of eigenlijk het effect dat het niet doorgaan van de verlenging eerste schijf Vpb in 2018 heeft. De eerste schijf zou immers worden verlengd naar € 250.000, maar blijft nu op € 200.000 staan. Dit heeft per saldo tot effect dat elke mkb-onderneming die meer dan € 200.000 winst maakt, te maken kan krijgen met een lastenverzwaring van maximaal € 2.500 (50.000 x 5%Vpb).


Lees verder in de SRAadviseur

Binnenhof