Thuis in uw branche

Meerdere schenkingen per jaar, meerdere keren vrijstelling?

  • Publicatiedatum: 7-7-2020

Vraag aan de Belastingdienst: Bij SRA krijgen wij signalen/vragen over de aanslagen schenkbelasting binnen: Klopt het dat in 2019 en 2020 aanslagen worden opgelegd waarbij de jaarlijkse schenkvrijstelling bij elke schenking wordt toegepast? Met andere woorden: Klopt het dat als er meerderere schenkingen per jaar plaatsvinden, de belastingplichtige ook meerdere keren de vrijstelling krijgt?

Antwoord vanuit de keten Schenk- & Erfbelasting (Belastingdienst):

We herkennen het signaal dat na elke schenking met toepassing van de jaarlijkse schenkvrijstelling een voorlopige aanslag wordt opgelegd. Het systeem is voor de schenkingsjaren 2017 t/m 2019 zodanig gebouwd dat gedurende het schenkingsjaar (in principe) voor elke aangifte schenkbelasting een voorlopige aanslag opgelegd wordt. Na afloop van het schenkingsjaar wordt, bij de definitieve aangiftebehandeling, gekeken op welke vrijstellingen de belastingplichtige recht had en hoe deze verdeeld dienen te worden in het geval dat er sprake is van meerdere schenkingen (evenredigheidsbeginsel).

Met ingang van 1 januari 2020 wordt voor aangiften schenkbelasting 2018 geen voorlopige aanslagen meer opgelegd, en met ingang van de tweede helft van 2020 zullen geen voorlopige aanslagen meer opgelegd worden voor aangiften schenkbelasting 2019. Het systeem is vanaf het schenkingsjaar 2020 zodanig aangepast dat dit niet meer voor zou moeten komen. Slechts de eerste ingediende aangifte leidt in de nieuwe situatie tot een VA met vrijstelling.