Thuis in uw branche

Modernisering personenvennootschappen

  • Publicatiedatum: 5-3-2019

Het Ministerie van Justitie consulteert het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Het betreft de civielrechtelijk regeling. De fiscale maatregelen (en jaarrekening-technische aspecten), het overgangsrecht en wijzigingen in overige wetten zullen op een later moment worden geconsulteerd.

SRA overweegt enkele suggesties in te dienen bij het consultatiedocument. Zo bekijken we of het nuttig is om te laten opnemen dat het jaarrekeningrecht na invoering van dit voorstel van overeenkomstige toepassing wordt verklaard. Wordt vervolgd.