Thuis in uw branche

Nieuw keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

  • Publicatiedatum: 30-11-2020
Erkend financieringsadvies

Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB gelanceerd. Het doel van het keurmerk is om het vak van financieringsadviseur op een hoger niveau te krijgen en de positie van mkb-ondernemers bij het aanvragen en realiseren van financieringen te versterken.

Initiatiefnemer van het nieuwe keurmerk is de Stichting MKB Financiering, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. SRA, NBA en andere stakeholders hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Het keurmerk komt in de huidige coronatijd op het goede moment: de financierings- en liquiditeitsbehoefte bij ondernemers neemt toe en het is belangrijk dat bedrijven kunnen vertrouwen op gekwalificeerd, onafhankelijk advies en dito begeleiding als het gaat om financiering. 

Hoger kennisniveau

Paul Dinkgreve RA, SRA-bestuurslid: “Uit NEMACC-onderzoek is gebleken dat financieringsadvies een specialisme is dat specifieke vaardigheden vereist. Het is geen vanzelfsprekendheid dat alle accountantskantoren hierover beschikken. Als SRA willen we bijdragen aan een hoger kennis- en ervaringsniveau op financieringsgebied, en kantoren die hierin gespecialiseerd zijn de mogelijkheid bieden zich te onderscheiden. Niet alleen door middel van het mede ontwikkelen van het keurmerk, maar ook met praktische tools, kennis en opleiding. Dat is op dit moment volop in ontwikkeling. Met het keurmerk kunnen kantoren hun financieringsspecialisme vanaf 2021 op de kaart zetten.”

Voorwaarden keurmerk

Om adviseurs en organisaties zich te laten verdiepen in de voorwaarden van het keurmerk is op 30 november de website www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl online gegaan. Hier vindt u alle informatie over het keurmerk. Voor meer informatie, zie ook het persbericht van de Stichting MKB Financiering.

Partners keurmerk

Stichting MKB Financiering is houder van het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB is tot stand gekomen met medewerking en bijdragen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NBA, SRA, Kamer van Koophandel, MKB-Nederland, AFM, Dutch Assets Group, Ondernemers + Financiering, Credion, FOI, IMK, Dukers & Baelemans, Stapelfinanciering, NL Investeert, Financieringsgilde en Eijgen Finance.