Thuis in uw branche

Onderzoek AFM en Actieplan Kwaliteit in het niet-OOB-segment. Wat betekent dat voor u?

Leerdocument en bijeenkomst

  • Publicatiedatum: 24-8-2017

Als SRA-kantoor met een niet-OOB-vergunning bent u vanuit verschillende invalshoeken bezig met kwaliteit, kwaliteitsverbetering en verandertrajecten: In het Publiek belang, Samen Beter, via vaktechnische educatie, Cultuurscan et cetera. Nu we aan de vooravond staan van een tweede AFM-onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles in het niet-OOB-segment, is het van belang om al deze invalshoeken bij elkaar te brengen.

Onderzoek AFM

Dat is van belang omdat de AFM naar verwachting niet alleen de vaktechnische kwaliteit van uw organisatie en dossiers zal onderzoeken. Ook zal de toezichthouder onderzoek doen naar de implementatie en borging van verandertrajecten, meer specifiek: de maatregelen uit het rapport 'In het Publiek belang'.

Ondersteuning

Het SRA-bestuur wil uw organisatie daarbij zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Dat doen we met ons actieplan Kwaliteit, waaronder bijvoorbeeld ook onze inzet en activiteiten van 'Samen Beter' en 'In het publiek belang' vallen. Dat is noodzakelijk omdat de aanpak van én de resultaten uit de recente onderzoeken bij de OOB-organisaties ook van invloed zullen zijn op de AFM-onderzoeken in ons segment.

Intervisiebijeenkomst op 11 oktober

Volgens de AFM-agenda is het niet-OOB-segment in het najaar van 2018 aan de beurt voor onderzoek. Wat kunt u verwachten van dit AFM-onderzoek? En waar kunnen wij u ondersteunen en begeleiden? Het SRA-bestuur nodigt met name bestuurders en directieleden uit voor een intervisiebijeenkomst, waarin we nader op deze zaken ingaan.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.45 uur Ontvangst
17.00 uur Welkom: Actualiteit & 'stip op de horizon', door dagvoorzitter Paul Dinkgreve, SRA
17.15 uur Belang van veranderen, gedrag en cultuur, Barbara Majoor, AFM
17.45 uur Voortgang In Publiek belang, Roland Ogink, voorzitter werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties
18.00 uur Handvatten vanuit SRA: Cultuurscan, Wilma Hosang, SRA
18.20 uur Handvatten vanuit SRA: Vaktechniek & Uitkomsten Samen Beter, René Rademakers, SRA
18.40 uur Afsluiting bijeenkomst

Wilt u zich alvast aanmelden voor deze bijeenkomst? Mail dan naar communicatie@sra.nl.

Leerdocument

Als onderdeel van het Actieplan, heeft het SRA-bestuur de uitkomsten van het AFM-onderzoek naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties geanalyseerd. Dit Leerdocument, dat u onderaan deze pagina na inlog kunt downloaden, is een samenvatting van de aandachtspunten uit het onderzoek. De inhoud is een stellige doorvertaling naar concrete leer- en actiepunten en aanbevelingen voor uw organisatie. De geformuleerde vragen kunnen dienen als leidraad voor een plaatsbepaling, als vertrekpunt of als onderdeel van het monitoren van het verandertraject binnen uw kantoor.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.