Thuis in uw branche

Onderzoek naar verantwoordingsketen: neem deel!

  • Publicatiedatum: 18-12-2020
Ondernemer

Het SRA-bestuur nodigt SRA-kantoren met een Wta-vergunning uit deel te nemen aan een onderzoek naar de verantwoordingsketen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de 'kabinetsmaatregelen toekomst accountancysector' (meer specifiek wettelijke controledomein) door de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Financiën.

Het onderzoek richt zich op de vraag naar het stimuleren van de verantwoordelijkheid van de gecontroleerde entiteit, voor de opzet en de werking van de processen van governance, risicomanagement en beheersing. Daarnaast gaat het onderzoek in op de vraag of verbetering mogelijk is van de communicatie tussen de gecontroleerde entiteit en haar stakeholders. Deelname aan dit onderzoek is volledig anoniem.

SRA is als een van de ketenpartijen nauw betrokken bij de ontwikkelingen, gesprekken, processen en trajecten rond de kabinetsmaatregelen voor het wettelijke controledomein binnen de accountancysector. Door deel te nemen aan deze survey kunt u ook input vanuit uw eigen dagelijkse praktijk leveren.


Naar het onderzoek verantwoordingsketen