Thuis in uw branche

Reactie SRA op Consultatiedocument Standaard 4410 - verduidelijking verplichtstelling

  • Publicatiedatum: 30-11-2016

In het kader van de consultatie op de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) zijn vragen gesteld over de werkingssfeer van Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten als deskundigen een adviesrapport uitbrengen. Deze vragen zijn voor de NBA aanleiding geweest om een voorstel te doen voor een verduidelijking van de werkingssfeer van Standaard 4410.

SRA Bureau Vaktechniek heeft het Consultatiedocument Standaard 4410 – verduidelijking verplichtstelling met interesse gelezen en de NBA voorzien van een reactie met voorstellen.

Downloads