Thuis in uw branche

SRA-Verkenning op toezicht

  • Publicatiedatum: 25-6-2018

Tien jaar extern toezicht, haperend vertrouwen in onze sector, sectorinitiatieven en verandermaatregelen, rechterlijke uitspraken, veranderende inzichten en andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn de basis voor de discussies rond toezicht die bij alle betrokken spelers bij de accountancysector op dit moment leven.

Ook bij SRA, bedenker van de peer-reviews binnen de accountancy, AFM-convenanthouder en met 30% marktaandeel een aanzienlijke speler op de wettelijke controlemarkt, bestaat de behoefte om haar plaats te bepalen.

Visie SRA

VisieOnlangs publiceerde het SRA-bestuur haar visie in de 'Verkenning op toezicht; terug naar de wettelijke basis'. Zoals de titel aangeeft is dit document een verkenning van het toezicht in de komende jaren, gericht op het wettelijke controledomein. De brede functie van de accountant – en voor de duidelijkheid: ook het toezicht op alle andere vormen van dienstverlening binnen het accountantskantoor – laten wij daarbij buiten beschouwing.

SRA heeft als uitgangspunt voor deze verkenning nadrukkelijk de wet- en regelgeving rond toezicht op het wettelijke controledomein genomen. Bij de bestudering van dit wettelijke kader en toelichtingen daarop, werd duidelijk dat de wetsteksten in regel en in geest niet meer duidelijk op ieders netvlies staan. Vandaar dat we bewust gekozen hebben voor een uitgebreide schets van dit wettelijke kader, dat de basis is voor onze overwegingen en aanbevelingen. De teksten afkomstig uit wet- en regelgeving zijn cursief weergegeven. 

Input voor gezamenlijke sectorvisie op toezicht 

Deze uitgebreide schets is overigens ook beperkt: bepalingen uit de Wta die bijvoorbeeld betrekking hebben op de onafhankelijkheid van de accountant zijn niet meegenomen. Deze verkenning of plaatsbepaling van SRA is bedoeld als input om te komen tot een gezamenlijke sectorvisie op toezicht (op het wettelijke controledomein) met de NBA, en als input voor onze gesprekken met de toezichthouder, Ministerie van Financiën en andere betrokken stakeholders.

Meer informatie: Saskia Danse, public affairs (sdanse@sra.nl

'De Verkenning op toezicht; terug naar de wettelijke basis' kunt u hieronder downloaden, nadat u bent ingelogd met uw SRA-account.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.