Thuis in uw branche

Stuurgroep Publiek belang/Projectgroep niet-OOB

  • Publicatiedatum: 16-4-2019

Zoals bekend is SRA, naast de grote kantoren met een OOB-vergunning, vertegenwoordigd in de NBA Stuurgroep Publiek belang. Voorzitter Paul Dinkgreve en vice-voorzitter/penningmeester Roland Ogink nemen daaraan deel.

Onder de Stuurgroep Publiek belang zijn acht projectgroepen aan de slag met onderwerpen als Fraude, Continuïteit, Cultuur en gedrag, Kennis en kwaliteit et cetera. Onlangs is besloten om de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties (onder leiding van Roland Ogink) ook onder de vlag van de Stuurgroep Publiek belang te hangen.

Onder het motto ‘Doorpakken’ en op basis van de Veranderagenda Audit 2019-2020 wil de Stuurgroep PB ook in het niet-OOB-segment een versnelling aanbrengen. In dat kader is de werkgroep niet-OOB-accountantsorganisatie omgevormd tot de Projectgroep niet-OOB. Projectleider is Mieke Meijer van het SRA-Bureau, waardoor de aanvoerende rol van SRA sterk geborgd blijft. De projectgroep richt zich op een segmentbrede aanpak en communicatie over doelstellingen en resultaten. Daarnaast ontwikkelt de projectgroep actief beleid op het niet-OOB-segment, terwijl tegelijkertijd de focus blijft op een praktijkgerichte, proportionele doorvertaling van hetgeen in de andere projectgroepen ontwikkeld wordt. Doelstelling is om een level playing field te creëren binnen het niet-OOB-segment, namelijk: datgene dat geldt voor SRA-kantoren moet ook gelden voor NBA-kantoren.