Thuis in uw branche

Tweederde van kantoren vallend onder NBA-regime met Wta-vergunning heeft kwaliteit (nog) niet op orde

  • Publicatiedatum: 29-9-2016

De Raad van Toezicht van de NBA heeft verslag gedaan over haar toetsingswerkzaamheden bij 83 kantoren met een niet-OOB-vergunning, vallend onder het NBA-regime. Van deze 83 accountantsorganisaties bleek 54% op belangrijke onderdelen nog niet te voldoen, scoorden acht praktijken een onvoldoende (10%) en voldeed 36% (30 kantoren) wel aan wet- en regelgeving.

Vanochtend nam onder mee meer Accountancy Vanmorgen het NBA-persbericht mee in haar nieuwsbrief. Op basis van de kop 'Twee op de drie kantoren met Wta-vergunning heeft kwaliteit (nog) niet op orde', zal bij velen de perceptie kunnen ontstaan dat tweederde van alle accountantskantoren in het niet-OOB-segment niet voldoende scoren, terwijl de Raad van Toezicht slechts 83 kantoren van de 338 kantoren met een Wta-vergunning toetst. De NBA kan alleen uitspraken doen over het segment dat getoetst is door de Raad. Toch wordt het hele niet-OOB-segment, dat zich op dit moment zeer inspant om de kwaliteit juist op orde te krijgen, met deze berichtgeving weggezet.

Persbericht NBA