Thuis in uw branche

Tweede Kamer stemt over controversiële onderwerpen: accountancy

  • Publicatiedatum: 3-2-2021

Het kabinet Rutte III is demissionair: het ontslag is ingediend, maar het kabinet is nog wel in functie. Ministers en staatssecretarissen handelen lopende zaken gewoon af. Omstreden of gevoelige onderwerpen worden aan het volgende kabinet gelaten.

Wat dan 'controversieel' is, bepalen de Eerste en Tweede Kamer in principe bij meerderheid. Onderwerpen die dit keer genoemd werden zijn Vliegveld Lelystad, de invoering van de Omgevingswet of medisch-ethische kwesties. Maar nu ook: accountancy.

Op 27 januari jl. stelde de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer in een extra procedurevergadering de lijst aan controversieel te verklaren onderwerpen en dossiers samen. Ook de zaken rond twee lopende dossiers over de accountancysector, te weten de Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (dossier 33977) en de Wet- en regelgeving financiële markten (dossier 32545). Renske Leijten (SP) gaf tijdens de vergadering aan de ‘agenda accountancy en de toekomst daarvan’ in een volgende kabinetsperiode te willen behandelen.

De Tweede Kamer stemde 2 februari jl. plenair over de lijst van controversiële onderwerpen uit alle Tweede Kamercommissies. ‘Accountancy’ wordt daarmee controversieel verklaard.

Ook tijdens de procedurevergadering van 3 februari 2021 kwam het onderwerp ter tafel bij de vaste commissie voor Financiën. De 'Opvolging op het kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector' en 'Aanbieding voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector' stonden op de agenda. Aangezien het hele dossier Accountancy eerder als controversieel werd bestempeld, besloot de commissie om ook deze onderwerpen niet verder in behandeling te nemen.