Thuis in uw branche
0-meting en trainingen

Algemene informatie

In de praktijkopleiding MKB word je opgeleid tot een accountant die in staat is een MKB-ondernemer in al zijn facetten van het ondernemerschap bij te staan. De MKB-accountant is de allround adviseur van de MKB-ondernemer.

PlanningIn de praktijkopleiding MKB ligt daarom een sterk accent op fiscale en bedrijfseconomische advisering. Uiteraard wordt daarnaast aandacht besteed aan het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiftes. Ook wordt er aandacht besteed aan (overige) assurance-werkzaamheden.  Overige assurance-werkzaamheden sluiten vaak goed aan bij de adviesfunctie van de MKB-ondernemer. Denk aan het opstellen van een prognose of aan het verstrekken van een assuranceverklaring bij een kredietaanvraag.

In de Praktijkopleiding MKB kan een trainee de (overige) assurance-opdrachten in twee varianten uitvoeren:

  • Variant 1: je voert minimaal 10 opdrachten uit, besteedt er minimaal 250 aan, er is sprake van spreiding over minimaal drie soorten assurance-opdrachten, de laatste twee opdrachten zijn relatief complexe overige assurance-opdrachten;
  • Variant 2: je voert minimaal 6 opdrachten uit besteedt er minimaal 150 uur aan, per opdracht volg je twee begeleidingsdagen (één voorafgaand aan de opdracht en één na uitvoering van de opdracht), er is sprake van spreiding over minimaal drie soorten assurance-opdrachten, de laatste twee opdrachten zijn relatief complexe overige assurance-opdrachten.

Aan het samenstellen van jaarrekeningen (en het verrichten van fiscale aangiftes), het verstrekken van fiscale en bedrijfseconomische adviezen besteed je gedurende je praktijkopleiding minimaal 1250 uur.

Om de opdrachten die je uitvoert in het kader van je opleiding zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, moet je beschikken over specifieke kennis, houding en vaardigheden. Het opleidingsprogramma van de praktijkopleiding MKB is erop gericht om jouw kennis, houding en vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat je daardoor in staat bent aan het einde van de praktijkopleiding op het niveau van een startbekwame accountant relatief complexe samenstel-, advies-, en overige assurance-opdrachten uit te voeren.

Integratie HR en de praktijkopleiding

Een betere inbedding van de praktijkopleiding in de HR systematiek van kantoren kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van begeleiding en coaching van jou als trainee. Het zou mooi zijn als jouw voortgang en inhoud van de praktijkopleidingen een vast onderdeel van de interne beoordelingssystematiek zou worden. Om dit te stimuleren en jou te ondersteunen heeft SRA een gespreksformulier voor de (voortgangs)gesprekken die je gaat voeren op kantoor.

Naar het aanmeldformulier Praktijkopleiding MKB