Thuis in uw branche
Cultuur en Gedrag

Good practices & inspiratie

Hoe bevordert u een kwaliteitsgerichte cultuur binnen uw kantoor? Bekijk de artikelen en good practices ter inspiratie.

LampVerslagen bijeenkomst Cultuurdag

Artikelen ter inspiratie

Good practices SRA-kantoren

SRA-kantoren vertellen over hun aanpak in een verandertraject:

Verslagen bijeenkomsten dialoogsessies

Sinds 14 februari loopt er een serie aan dialoogsessies, georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang. Die stuurgroep is opgericht door de NBA, SRA en de grote en middelgrote kantoren, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De ingrediënten van de sessies zijn telkens hetzelfde: accountskantoren vaardigen een partner en een young prof af. Onder leiding van een moderator gaan zij in gesprek.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren