Thuis in uw branche
Dossier Cultuur en Gedrag

Good practices & inspiratie

Hoe bevordert u een kwaliteitsgerichte cultuur binnen uw kantoor? Bekijk de artikelen en good practices ter inspiratie.

Zet de volgende stap naar een kwaliteitsgerichte cultuur

LampRuim vijftig SRA-accountantskantoren hebben inmiddels zowel de 0- als de 1-meting gedaan van de Cultuurscan, het ontwikkelingsinstrument voor het versterken van de kwaliteitsgerichte cultuur. De uitkomsten worden continu bijgehouden in een benchmark. En de conclusies zijn hoopgevend.

Good practices SRA-kantoren

SRA-kantoren vertellen over hun aanpak in een verandertraject:

Artikelen ter inspiratie

Verslagen bijeenkomsten dialoogsessies

Sinds 14 februari loopt er een serie aan dialoogsessies, georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang. Die stuurgroep is opgericht door de NBA, SRA en de grote en middelgrote kantoren, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De ingrediënten van de sessies zijn telkens hetzelfde: accountskantoren vaardigen een partner en een young prof af. Onder leiding van een moderator gaan zij in gesprek.

Verslagen bijeenkomst Cultuurdag

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren