Thuis in uw branche

SRA-bestuur: kwaliteitsinspanningen meer zichtbaar maken

Vanuit kwaliteitsdenken en de recente oproep tot een ethisch reveil mobiliseert SRA alle leden om een statement te maken over de eigen, individuele kwaliteitsinspanningen. Dit element is als lidmaatschapsverplichting onlangs opgenomen in het verder uitgewerkte kwaliteitsbeleid van de vereniging: elk SRA-kantoor toont aan dat het zich continu bezighoudt met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging, gericht op alle dienstverlening binnen de praktijk.

Het SRA-bestuur vindt het van groot belang dat elk SRA-kantoor zelf alle voortgang en aandacht voor kwaliteit binnen de eigen organisatie zichtbaar maakt en daarmee zijn bestaansrecht als gemengd kantoor aantoont en waarborgt. De onzichtbaarheid van gezette stappen leidt bij stakeholders (Ministerie van Financiën, Tweede Kamer, AFM, MCA) tot de conclusie dat urgentiebesef ontbreekt, kwaliteitszaken nog niet op orde zijn en dat kwaliteit niet nagestreefd wordt. Gezien de politieke discussie en mogelijke consequenties, juist ook voor gemengde praktijken, is dit een ongewenste situatie.

Oorzakenanalyse

SRA ziet het maken van een oorzakenanalyse op kantoor / medewerkersniveau als één van de belangrijkste kernacties om kwaliteit in de accountantsorganisatie te borgen. Het bestuur vraagt de leden nadrukkelijk deze oorzakenanalyses te maken, en de resultaten en daaruit voortvloeiende acties zichtbaar te maken. De onafhankelijke Reviewcommissie zal dit vanuit haar kwaliteitsborgingstaken monitoren. Eventuele noodzakelijke opvolging vindt plaats door het bestuur, zoals ook omschreven in het SRA-kwaliteitsbeleid.

Comply or explain

Het SRA-kwaliteitsbeleid vraagt van SRA-leden met een Wta-vergunning aanvullend om aan te tonen dat zij de maatregelen Publiek belang hebben geïmplementeerd volgens het principe 'comply or explain' (pas toe of leg uit). Het SRA-bestuur roept hen op dat zichtbaar te maken in de online NBA-monitor. De voortgang van implementatie gaat op individueel / kantoorniveau in de NBA-monitor gepubliceerd worden, en wordt daarmee publiek toegankelijk.

Kwaliteitsindicator

OverlegVoor het bijhouden en het zichtbaar maken van het continue kwaliteitsproces heeft SRA onder andere de Kwaliteitsindicator ontwikkeld: een gratis hulpmiddel om kwaliteitsinspanningen en -processen in de organisatie te beheersen, te bewaken en te borgen. Met de Kwaliteitsindicator kunnen kantoren bovendien verantwoording afleggen en stakeholders inzicht geven in de wijze waarop zij zich continu bezighouden met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging.

Verdere ondersteuning

Naast de Kwaliteitsindicator helpt de Signalering 'Samenhang ontwikkelingen in de controlepraktijk' kantoren met een Wta-vergunning om zaken in perspectief te zetten. Andere gereedschappen zijn verzameld in het online Dossier Kwaliteit. Dit dossier verwijst onder andere naar de Cultuurscan en HRM-modellen, en wordt op korte termijn aangevuld met guidance voor het maken van oorzakenanalyses. Een communicatie toolbox waarin het zichtbaar maken van alle kwaliteitsstappen en het SRA-kwaliteitskeurmerk centraal staat, is ook in ontwikkeling.

Bekijk het Dossier Kwaliteit