Sla menu over
Thuis in uw branche

1-meting (praktijkopleiding MKB of Assurance)

Uw uitdagingen voor jaar 3 in één rapportage
Heeft u jaar 1 en 2 van de praktijkopleiding MKB of Assurance (bijna) afgerond en wilt u weten waar u staat in uw ontwikkeling tot beginnend accountant? Doe dan nu een 1-meting!

Overzicht

Bestemd voor

Trainee

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • Mijn sterke- en ontwikkelpunten op het gebied van soft skills en mijn ontwikkeling hierin gedurende de afgelopen twee jaar te herkennen.
  • Mijn jaarplan en trainingsprogramma vorm te geven aan de hand van aanknopingspunten uit de 1-meting.

Inhoud

Heeft u jaar 1 en 2 van de praktijkopleiding MKB of Assurance (bijna) afgerond en wilt u weten waar u staat in uw ontwikkeling tot beginnend accountant? Doe dan nu een 1-meting!

U heeft al een nulmeting gedaan om een beeld te vormen van uw sterke- en ontwikkelpunten. Wilt u weten waar u nu staat? Op welke punten heeft u zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld en aan welke vaardigheden moet u het komende jaar nog extra aandacht besteden?

Via een online portal vult u een vragenlijst in en geeft u personen uit uw (werk)omgeving toegang om vragen over u te beantwoorden. De antwoorden zijn gekoppeld aan de ontwikkelpunten waar u aan het einde van uw praktijkopleiding aan moet voldoen. Nadat iedereen heeft gereageerd, vatten wij de uitkomsten samen in een online rapportage. In deze rapportage ziet u duidelijk de verschillen tussen uw 0- en 1-meting terug.

Deze rapportage gebruikt u voor het vormgeven van uw jaarplan voor jaar 3. Ook is de uitkomst dé basis om uw keuze te maken uit het trainingsaanbod in jaar 3.

  • 1-meting op basis van de CEA-eindtermen voor startbekwame accountants
  • 360-graden feedback
  • Uitgebreide analyse per CEA-eindterm
  • Analyse van uw ‘top’ sterktes en ‘top’ ontwikkelpunten
  • Vergelijk tussen uw 0- en 1-meting
  • Complete en betrouwbare input voor uw jaarplan voor jaar 3 en invulling trainingsprogramma

U ontvangt na aanmelding binnen drie werkdagen een e-mail met inloggegevens tot het online portal. Deze eenmeting en rapportage zijn zowel gericht op de MKB- als de Assurance-variant.

Datum & Tijd

Datum & tijd
U kunt zich het hele jaar inschrijven voor deze E-learning module
Cursuscode
ELEX30510
Beschikbaar

Contact

Laura Gijsbers

Laura Gijsbers

Projectmanager Educatie