Sla menu over
Thuis in uw branche

Wat doet de beoordelaar?

Een beoordelaar wordt benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming van weer 4 jaar. Tijdens de benoemingsperiode bewaakt het stagebureau de kwaliteit van de activiteiten van de beoordelaars.

Rollen van de beoordelaar

De beoordelaar heeft 3 rollen: hij is procedurebewaker, procesbewaker en kwaliteitsbewaker. Als procedurebewaker gaat de beoordelaar na of de praktijkbegeleider de trainee optimaal begeleidt. Wanneer een praktijkbegeleider niet goed functioneert, meldt de beoordelaar dit aan het bestuur van het stagebureau.

Als procesbewaker gaat de beoordelaar na of de te beoordelen werkzaamheden passen bij het groeiproces van de trainee. De beoordelaar moet steeds een inschatting maken van het niveau waarop de trainee functioneert.

In de rol van kwaliteitsbewaker gaat de beoordelaar na of de praktijkbegeleider voldoet aan het competentieprofiel voor de praktijkbegeleiders, of de trainee beschikt over een geschikte praktijkopleidingsplaats en of de rapportages van voldoende niveau zijn en voldoende mate inzicht geven in de eindtermen die de trainee moet behalen.

Lees in het competentieprofiel meer over de rollen en taken van de beoordelaar. Indien u recent een sanctie opgelegd heeft gekregen door de accountantskamer van de Rechtbank, kunt u helaas niet toetreden of aanblijven als beoordelaar bij het SRA-Stagebureau.

Beoordeling rapportages

De beoordelaar beoordeelt tijdens de praktijkopleiding de praktijkopleidingsdocumenten. De beoordelaar deelt zijn bevindingen met de praktijkbegeleider. Als de beoordelaar van mening is dat praktijkopleidingsdocument onvoldoende is en aanpassing behoeft, stemt de praktijkbegeleider dit met de trainee af. De beoordelaar bewaakt dus het praktijkopleidingsproces en zorgt er voor dat de praktijkbegeleider de trainee op een goede wijze beoordeelt.

Interesse om beoordelaar te worden?

Meld u aan en we nemen spoedig contact met u op.

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60