Sla menu over
Thuis in uw branche

Hoe word ik praktijkbegeleider?

Graag informeren wij u over wat er van u wordt verwacht in de rol van praktijkbegeleider en hoe u zich als praktijkbegeleider kunt registreren bij SRA. 

Om te worden ingeschreven in het SRA-Register voor praktijkbegeleiders dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

U wordt ingeschreven in het SRA-Register van praktijkbegeleiders wanneer we van u de toetsing ontvangen en u zich heeft aangemeld voor de Training voor de Praktijkbegeleider. Na de benoeming als praktijkbegeleider wordt het functioneren van de praktijkbegeleider gevolgd op basis van het interne kwaliteitszorgsysteem van het stagebureau.

Introductievideo

Bekijk de introductievideo. In de video wordt verteld welke rollen u als praktijkbegeleider gaat vervullen. Er komen belangrijke aandachtspunten en praktische tips aan de orde. Wij verwachten van onze praktijkbegeleiders dat zij de tijd nemen om deze video te bekijken.

Toetsing competentieprofiel praktijkbegeleider

Door het invullen van deze online toetsing wordt u ingeschreven in het SRA-Register van praktijkbegeleiders voor een periode van 4 jaar. U kunt niet toetreden als praktijkbegeleider wanneer u deze toetsing niet heeft gedaan. 

Training voor de praktijkbegeleider

Iedere praktijkbegeleider die nieuw wordt aangesteld, volgt via het stagebureau een training waarin de eisen met betrekking tot de praktijkopleiding worden doorgenomen. Deze training ondersteunt u in uw rol als praktijkbegeleider. U kunt zich inschrijven via onze website.

Competentieprofiel praktijkbegeleider

In het competentieprofiel voor de praktijkbegeleider leest u wat is opgesteld door de Raad voor de Praktijkopleiding.

Informatiegids MKB/Assurance

De Informatiegids MKB en Informatiegids Assurance geeft u alle informatie over de praktijkopleiding. Lees de gids dus goed door voordat u start met de begeleiding van uw trainee. 

Uiteraard kunt u met al uw vragen terecht bij het SRA-Stagebureau. Ook op onze website vindt u alle benodigde informatie over de praktijkopleiding.

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60