Thuis in uw branche

Intern Reviewsysteem

Programma voor de complete dossierreview van uw kantoor!

Met het Intern Reviewsysteem van SRA kunt u de kwaliteit van de opdrachten beoordelen. U kunt het self-assessment systeem toepassen bij de complete dossierreview van uw kantoor.

Omschrijving

Het geautomatiseerd systeem is gebaseerd op het externe reviewsysteem van SRA en faciliteert de interne reviewer in het kader van de (wettelijk) voorgeschreven kwaliteitsinspectie (art. 19 Bta).

 

Prijs SRA-leden : vanaf € 395
bestel nu

Inhoud

U kunt het self-assessment systeem toepassen bij de complete dossierreview van uw kantoor.

Vragenlijsten dossierreview

De vragenlijsten zijn in nauw overleg met de beroepsorganisatie, de SRA-Reviewcommissie en de SRA-Commissie Vaktechniek tot stand gekomen.

Het systeem bevat de vragenlijsten voor de review van:
- Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
- Samenstelopdrachten
- Controleopdrachten (wettelijke en vrijwillige)
- Beoordelingsopdrachten
- Overeengekomen specifieke werkzaamheden
- Bijzondere controleopdrachten en Overige assuranceopdrachten
- Fiscale aangifte

Beoordeel de kwaliteit van uw opdrachten

Aan de hand van de vragenlijsten wordt de vakkundige oordeelsvorming van de accountant getoetst. Dit betreft zowel de voorbereiding, planning, uitvoering als de afronding van de verschillende opdrachten. Daarbij wordt aangesloten bij de kerndocumenten per fase van de opdracht. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de uitgevoerde opdracht beoordeeld. Aan de hand van de rapportages kunt u vaststellen of een aantal specifieke procedures zijn gevolgd en zijn vastgelegd in het dossier (opdrachtbevestiging, bevestiging bij de jaarrekening etc.).

U kunt verschillende rapportages genereren, zoals een rapport met de uitkomsten en bevindingen van de uitgevoerde review. Ook kunt u een actielijst genereren voor de compliance officer of voor de reviewer. Verder kunt u een kantooroverzicht maken. Hiermee krijgt u inzicht in de kernvragen en de probleempunten per fase (voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden) van de verschillende dossiers.

Hoe werkt het Intern Reviewdossier?

De vragenlijsten voor de interne review zijn ingebouwd in het webbased pakket van Risk-Rhino.
U krijgt toegang tot een veilig gehoste portal waarin alle vragenlijsten beschikbaar zijn. U heeft een eigen database en uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor uw kantoor. Het Intern Reviewsysteem werkt systeem- en platformonafhankelijk, waardoor het voor iedereen toegankelijk is.

Reviewdossier
Het bevat een elektronisch dossier zodat u per review diverse gegevens kunt vastleggen. Zo kunt u vooraf doelstellingen formulieren, uw bevindingen noteren, een notitie vastleggen van de eindbespreking en een conclusie en beoordeling geven. Alle informatie blijft uiteraard bewaard bij de betreffende review.

Diverse rollen
Binnen het systeem wordt onderscheid gemaakt tussen diverse rollen. De compliance officer maakt reviews aan en wijst deze toe aan de reviewer.
De reviewer kan de review uitvoeren en de rapportages downloaden. De gereviewde accountant kan de vragenlijst inzien en zijn bevindingen noteren op het daarvoor bestemde tabblad in het elektronisch dossier. De compliance officer heeft altijd inzicht in de voortgang en kan naderhand de resultaten bekijken.
Tot slot is er (desgewenst) een rol voor de externe reviewer van SRA, zodat hij het reviewdossier kan inzien.

Uitwisseling uitkomsten externe reviewers

Bij een goed werkend systeem van self-assessment zal de SRA-Reviewcommissie gebruikmaken van de uitkomsten (met uw toestemming). Door een kantoor op afstand te monitoren kan de frequentie van de SRA reviews worden verlaagd. De uitkomsten van eigen inspanningen op dit gebied vormen immers een belangrijke waarborg voor de kwaliteit die een SRA-kantoor levert.

De voordelen voor u:

  • U kunt de kwaliteit van de opdrachten goed beoordelen.
  • Op basis van uw antwoorden worden alleen de relevante vragen getoond.
  • Bij de vragen staat een vermelding van relevante wet- en regelgeving.
  • U heeft een uniforme wijze van review voor alle soorten opdrachten.
  • U kunt de uitkomsten uitwisselen met externe reviewers.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dyonne Langerak:
E dlangerak@sra.nl
T 030 656 60 60

Prijs

Gebruikersvergoeding

De kosten van een jaarabonnement zijn afhankelijk van de totale omvang van uw kantoor:

Aantal medewerkers  Prijs per jaar 
 1-3  € 395
 4 -10
 € 616
 11 - 25
 € 721
 26 - 50
 € 810
 51 - 75
 € 898
 > 76
 € 987

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dyonne Langerak:
E dlangerak@sra.nl
T 030 656 60 60

Webinar

SRA organiseert regelmatig webinars over het Intern Reviewsysteem.

Op woensdag 29 januari 2020 organiseren wij van 16:00 tot 17:00 uur een gratis webinar over het Intern Reviewsysteem.

U kunt zich hier aanmelden

Efficiënter reviewen met het webbased softwarepakket

Voor het Intern Reviewsysteem werd voorheen gebruik gemaakt van het softwarepakket Qubus. Mede op verzoek van een aantal gebruikers is gekeken naar een moderner pakket. In overleg met een klankbordgroep is de keuze gemaakt voor het webbased pakket Risk-Rhino.

Hoe werkt het webbased Intern Reviewysteem?

U krijgt middels een inlogcode toegang tot een eigen, veilig gehoste, portal waarin alle vragenlijsten beschikbaar zijn. Zo kunt u efficiënt reviews uitvoeren! U heeft een eigen database en uw gegevens zijn alleen beschikbaar voor uw kantoor.


Onderscheid compliance officer en reviewer

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de compliance officer en reviewer. De compliance officer maakt reviews aan en wijst deze toe aan de reviewer. Hij kan uiteraard ook zelf een review uitvoeren. De reviewer kan de review uitvoeren die voor hem is klaargezet. Na afloop worden de resultaten opgeslagen in de database van het systeem. De compliance officer kan vervolgens de resultaten bekijken.


Gegevens vastleggen bij review

Het web based systeem bevat een aantal handige functionaliteiten. Zo kunt per review extra gegevens vastleggen zoals een instructie voor de reviewer, de bevindingen en een notitie van de eindbespreking. U kunt aanvullende documenten uploaden en er is een chat functie zodat de reviewer en compliance-officer onderling kunnen overleggen. Dit blijft bij de review bewaard als achtergrondinformatie. Ook kan de compliance-officer zijn beoordeling met finale score geven. Tot slot is er een audit trail, deze geeft een beknopt overzicht van systeemactiviteiten.

Workshop

Op woensdag 4 maart 2020 van 10.00 tot 12.00 uur is er een workshop Intern Reviewsysteem bij SRA.

Meld u hier aan voor de workshop

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dyonne Langerak:
E dlangerak@sra.nl
T 030 656 60 60

Downloads

Heeft u een abonnement op het SRA-Intern Reviewsysteem?
Dan kunt u de reviewvragenlijsten en handleidingen downloaden:

Download de benodigde documenten

Heeft u nog geen abonnement maar wilt u wel gebruik maken van het SRA-Intern Reviewsysteem?
Vul dan het bestelformulier in!

 

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dyonne Langerak:
E dlangerak@sra.nl
T 030 656 60 60

 

 

Vragen over dit product?

Dyonne Langerak

Dyonne Langerak

Productmanager

vaktechniek@sra.nl
Stel hier uw vraag vie e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren