Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 6-7-2022

Nieuw! Dossier Fraude en Continuïteit

Accountants werkzaam bij kantoren met een reguliere Wta-vergunning zijn bij wettelijke controleopdrachten vanaf boekjaar 2022 verplicht te rapporteren over fraude en continuïteit in hun controleverklaring. Ook SRA-kantoren moeten hiermee aan de slag! Zowel op vaktechnisch gebied als in de communicatie met de gecontroleerde entiteiten. In het dossier Fraude en Continuïteit verzamelen we alle relevante informatie en handvatten voor uw praktijk rond deze thema’s. Wat kunt u verwachten?

Laptop

Rapporteren over fraude

Op grond van paragraaf 29B uit de aangepaste Standaard 700 dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden, voortaan een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Voor SRA-kantoren (reguliere vergunninghouders) geldt deze verplichting voor controleopdrachten die betrekking hebben op een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. Lees meer over rapporteren over fraude in ons dossier.

Over de uitleg van de toepassing van Standaard 700 wordt veel gepubliceerd. Lees meer op de NBA-website.

SRA werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een aantal vaktechnische publicaties. Deze publicaties zijn gebaseerd op de -op dit moment voorhanden- aanwijzingen rond wet- en regelgeving vanuit de NBA, dat we vanuit SRA doorvertalen naar de specifieke praktijk van het controleplichtige mkb.

  • Te gebruiken voorbeeldverklaringen
  • Aangepaste opdrachtbevestigingen
  • Uitleg vaktechnische aandachtsgebieden

Rapporteren over continuïteit

Op grond van de aangepaste Standaard 700.29A dienen accountants in controleverklaringen behorend bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden voortaan een sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ op te nemen. De verplichting geldt voor wettelijke controles als bedoeld in artikel 1 van de Wta. Bij andere controles kan de nieuwe regelgeving vrijwillig worden toegepast.

Lees hier wat de accountant moet opnemen in de sectie Controleaanpak continuïteit in de controleverklaring.

Ook op dit thema zal het vaktechnische bureau kantoren nadere guidance gaan bieden.

Communicatie & awareness

Het is van groot belang dat uw kantoor de controleplichtige mkb-klanten meeneemt in de nieuwe regelgeving en de verplichte rapportage over fraude en continuïteit. Bedenk dat de regelgeving voor ondernemingen op het gebied van externe verslaggeving (BW2 titel 9 en RJ) niet gewijzigd is. Er zal bij de gecontroleerde entiteit dus weinig awareness bestaan voor de nieuwe situatie, waarin ook zij een andere, aanvullende rol hebben te vervullen!

U kunt discussies met gecontroleerde entiteiten voorkomen door zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan over de nieuwe rapportageverplichtingen waaraan u gebonden bent. Dat moment kunt aangrijpen bij bijvoorbeeld bij het afronden bij de verklaring 2021 of bij het opstarten van de nieuwe controlecyclus. Neem in uw communicatie niet alleen het bestuur mee, maar ook de leden van de raad van commissarissen of toezicht (de met governance belaste personen)! Vanzelfsprekend vindt u in het dossier daarvoor ook enkele handvatten.

Verwacht

Naast vaktechnische guidance verwachten we in september een webinar te organiseren rond de verplichte rapportage van fraude en continuïteit in de controleverklaring. Daarbij zoomen we ook in op de noodzakelijke andere opstelling en communicatiewijze richting uw controleplichtige klanten. Check dus regelmatig het dossier Fraude en Continuïteit!