Sla menu over
Thuis in uw branche

Dossier Fraude & Continuïteit

Accountants werkzaam bij kantoren met een reguliere Wta-vergunning zijn bij wettelijke controleopdrachten verplicht te rapporteren over fraude en continuïteit in hun controleverklaring. Deze verplichting is vastgelegd in de NV COS 700. Accountantspraktijken dienen hiermee zowel op vaktechnisch gebied als in de communicatie met de gecontroleerde entiteiten rekening te houden. Via dit dossier bieden wij een aantal handvatten.

Uitroepteken

SRA-Signalering Frauderisicoanalyse

Naar aanleiding van het thema-onderzoek naar de frauderisicoanalyse heeft de AFM op 8 juni 2023 het rapport ‘Scherper op frauderisico’s!’ uitgebracht. Deze SRA-Signalering is bedoeld als aanvulling op dit AFM-rapport en gaat dieper in op de bevindingen van de AFM.

Bekijk de Signalering
Beeld corporate

Zorg voor communicatie & awareness!

het is van groot belang dat uw kantoor controleplichtige mkb-klanten meeneemt in de regelgeving inzake de verplichte rapportage over fraude en continuïteit. De regelgeving voor ondernemingen op het gebied van externe verslaggeving (BW2 titel 9 en RJ) is hierbij niet gewijzigd. Bij een gecontroleerde entiteit zal niet altijd voldoende awareness bestaan voor deze situatie.

Informeer uw klanten
Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag? Bel dan naar 030 656 60 60 of maak gebruik van ons online formulier. Wij streven ernaar uw vraag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 à 3 werkdagen te beantwoorden.

Naar het online formulier