Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 26-10-2023

SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk herzien

Het SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk is herzien. Niet alleen de naam is gewijzigd, ook inhoudelijk hebben we een aantal zaken aangepast; alles met als doel u nog meer te ondersteunen bij de opzet en werking van het kwaliteitssysteem van uw kantoor.

Onder meer uit de SRA-reviews blijkt dat de wijze waarop opdrachten binnen een kantoor moeten worden uitgevoerd niet altijd duidelijk of concreet genoeg vastligt. Daarom hebben we nu in dit handboek - net als in het Handboek Kwaliteit - aangegeven welke onderdelen minimaal kantoorspecifiek moeten worden gemaakt.

Welke punten moeten kantoorspecifiek worden gemaakt?

Op in ieder geval vijf punten is aanpassing van de werkwijze binnen uw kantoor nodig. We hebben deze hieronder opgesomd en in het handboek met een kader aangegeven aan het begin van een hoofdstuk. Hierin staan ook de elementen die u zou kunnen opnemen in de kantoorspecifieke tekst. Wanneer een ander stuk binnen kantoor wordt gehanteerd waaruit de werkwijze blijkt, kan daar uiterwaard naar worden verwezen. De vijf punten zijn:

  1. Als u geen berekening maakt voor de kwantitatieve materialiteit, dan geeft u dat in hoofdstuk 4 aan.
  2. U geeft ook aan welk werkprogramma en pakket uw kantoor gebruikt voor samenstellingsopdrachten.
  3. Als u de risicogerichte aanpak van de samenstellingsopdracht niet hanteert, kunt u hoofdstuk 7 van dit handboek verwijderen.
  4. Als uw kantoor Standaard 4400-opdrachten uitvoert, moet worden opgenomen hoe u de kwaliteit van dit type opdrachten borgt.
  5. Wanneer uw kantoor ook aangifte-plus opdrachten uitvoert, neemt u in hoofdstuk 9.2 de criteria op wanneer dit type opdracht kan worden uitgevoerd..

Welke inhoudelijke zaken zijn gewijzigd in deze versie van het handboek?

In de versie van 26 oktober 2023 is gewijzigd ten opzichte van die van 28 maart 2022:

  • Duurzaamheid en IT zijn verwerkt bij het inzicht in de activiteiten van de onderneming.
  • De werkprogramma's zijn afzonderlijk opgenomen op de SRA-website en niet langer in dit handboek verwerkt.
  • Hetzelfde geldt voor de FAQ's, tuchtrechtuitspraken en uitkomsten uit de SRA-reviews. Deze zijn in een afzonderlijke praktijkhandreiking 'Ervaringen met samenstellingsopdrachten' opgenomen.
  • Het hoofdstuk over de bijlage bij de IB is uitgebreid met andere type mkb-opdrachten. Ook is een hoofdstuk opgenomen over 4400-opdrachten.

Hoe wordt het kwaliteitssysteem ingericht?

Ieder kantoor moet zijn kwaliteitssysteem zo inrichten dat deze passend is bij de aard en omvang van de opdrachten van het kantoor. Dat kan via een handboek, maar verplicht is die vorm niet, ook andere vormen zijn mogelijk. We geven een aantal opties:


Naar het Handboek Samenstellings- en adviespraktijk