Thuis in uw branche

Aan de slag met de rapportage personenmobiliteit vanaf 1 juli 2024

  • Publicatiedatum: 4-3-2024
Snelweg

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Of heeft u klanten van deze omvang? Vanaf 1 juli 2024 geldt de verplichting om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Werkgevers worstelen hiermee, zo blijkt uit een inventarisatie van het Financieele Dagblad van 19 februari jl. De feiten op een rij. 

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM. Alleen werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst moeten aan deze rapportageverplichting voldoen. Deze werkgevers moeten straks naast alle zakelijke reizen, ook het woon-werkverkeer van hun werknemers gaan bijhouden.

Let op! Voor de grens van 100 of meer werknemers moeten de werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Hierbij tellen alleen werknemers mee die een arbeidsovereenkomst hebben en minimaal 20 uren betaald werk per maand verrichten. Ingehuurde gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee.

Ingangsdatum 1 juli 2024

In eerste instantie zou de verplichting vanaf 1 januari 2024 gelden, maar dit is uitgesteld naar 1 juli 2024. Het is belangrijk dat u en uw klanten de administratie op orde hebben om aan de verplichting te kunnen voldoen. 

Welke gegevens?

In een handreiking van RVO staat welke gegevens u moet bijhouden. Dit zijn bijvoorbeeld het totaal aantal kilometers dat uw werknemers heeft afgelegd voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, maar ook het jaartotaal aan kilometers, verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Tip! Voor de uitzendbranche is een aparte handreiking beschikbaar.

Deadline 30 juni 2025

De gegevens over de tweede helft van 2024 moet u uiterlijk 30 juni 2025 insturen. U mag er overigens ook voor kiezen om wel over heel 2024 al te rapporteren. Vanaf 2025 bent u verplicht om over het hele jaar te rapporteren. De gegevens over heel 2025 moet u uiterlijk 30 juni 2026 insturen.

Tip! Aanwijzingen over de wijze waarop u moet rapporteren vindt u in handleiding 'Aan de slag met het online formulier WPM'.

Er staat ook een artikel over dit onderwerp voor u klaar in de SRA-Nieuwsbank, dé actuele informatiebron voor de klant van het SRA-accountantskantoor. Bent u lid van SRA en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.