Thuis in uw branche

Aanvraag gezamenlijke taxatie onroerende zaak digitaal beschikbaar

  • Publicatiedatum: 17-3-2014

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om bij het belastingkantoor een verzoek om een gezamenlijke taxatie in te dienen. Deze procedure is vereenvoudigd. Het verzoek dient u in door het 'Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak' in te sturen naar een centrale postbus. Vervolgens beslist de Belastingdienst of medewerking zal worden verleend aan het verzoek.


Achtergrond van het verzoek

Om een mogelijk geschil over de waarde na het indienen van de aangifte te voorkomen, is het mogelijk om met de Belastingdienst in overleg te treden en te verzoeken om een gezamenlijke taxatie. Indien de Belastingdienst beslist medewerking te verlenen aan het verzoek wordt de uitvoering en de uitkomst vooraf geformaliseerd in de vorm van een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW.


Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie

Met dit formulier vraagt u een gezamenlijke taxatie aan voor een onroerende zaak. Bij een gezamenlijke taxatie wordt de waarde van de onroerende zaak geschat door een taxateur die u zelf namens belanghebbende aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst. Dit formulier kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Aan de hand van de verstrekte informatie in het formulier beslist de Belastingdienst of medewerking wordt verleend.


U kunt een gezamenlijke taxatie aanvragen als:

  • er een overdracht of overgang van de onroerende zaken plaatsvindt tussen de belanghebbende en een gelieerde partij;
  • er een overdracht of overgang van de onroerende zaken heeft plaatsgevonden tussen de belanghebbende en een gelieerde partij;
  • er een verschil van inzicht is tussen de belanghebbende en de Belastingdienst over de waarde van onroerende zaken, of er kan een verschil van inzicht ontstaan;
  • deze door alle belanghebbenden wordt gedaan.

Let op!

Is men van plan de onroerende zaken te verkopen aan derden? Dan kunt u geen gezamenlijke taxatie aanvragen.


Meer weten?

Wilt u naar het formulier of nadere informatie? Kijk dan bij op de website van de Belastingdienst.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren