Thuis in uw branche

Automatisch individueel uitstel Vpb tot 1 november bij blokkering

  • Publicatiedatum: 24-10-2014

SRA heeft in het laatste Digicom-overleg aangegeven dat de werkwijze zoals die wordt toegepast bij het blokkeren van de aangiften in strijd is met gemaakte afspraken. Dit heeft erin geresulteerd dat de Belastingdienst voor geblokkeerde Vpb-posten waarvoor geen individueel uitstel is aangevraagd tot 1 november, nu automatisch uitstel verleent tot 1 november 2014. U kunt dus tot 1 november aanstaande de Vpb-aangifte indienen.

De afspraak voor dit jaar was dat na blokkering er individueel uitstel kan worden aangevraagd tot 1 september 2014 voor IB en tot 1 november 2014 voor Vpb (na interventie van NOAB en SRA). Deze afspraak zou volgend jaar gecontinueerd worden in plaats van ook individueel blokkeren. Tijdens het DigiComoverleg is gerefereerd aan een oude afspraak dat bij blokkering automatisch individueel uitstel zou worden verleend. Deze afspraak heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de bouw van de blokkeringsregeling. In samenspraak met IMB is al een en ander in gang gezet om deze afspraak met spoed in de systemen te verwerken voor komend jaar.

Voor dit jaar heeft dit voor de IB geen gevolgen omdat deze al de uiterste inleverdatum 1 september 2014 hebben mee gekregen. Voor de geblokkeerde Vpb posten waarvoor geen individueel uitstel is aangevraagd tot 1 november 2014 is de opdracht gegeven deze alsnog automatisch in te brengen. Dit zou anders eventueel ten onrechte blokkeringen voor volgend jaar op kunnen leveren.

Volgend jaar gaat de Belastingdienst maandelijks blokkeren en krijgen deze automatisch de nieuwe individuele inleverdatum van 1 september voor de IB en 1 november voor de Vpb. Bij posten die later worden geblokkeerd blijft de minimale inlevertermijn 4 weken. Bijzonder uitstel voor geblokkeerde posten na deze data is niet meer mogelijk.


Bevestiging vanuit het Beconoverleg

Vanuit het Beconoverleg, waarin Jan Zweekhorst SRA vertegenwoordigt, is de volgende bevestiging ontvangen:

''De afspraak voor dit jaar was dat na blokkering van uitstelposten er individueel uitstel kan worden aangevraagd tot 1-9 voor de IB en tot 01-11 voor de VPB. Deze afspraak zou volgend jaar gecontinueerd worden in plaats van ook individueel blokkeren.

Tijdens het recente DigiComoverleg is gerefereerd aan een oude afspraak dat bij blokkering automatisch individueel uitstel zou worden verleend. In de stukken van het Beconoverleg van 3 september 2010 in het stuk Blokkeringsregeling is de volgende tekst opgenomen:

Indien 1 van beide situaties aan de orde is, wordt voor het aangiftejaar 2012 regulier uitstel verleend. Stel nu dat de aangifte 2011 toch te laat (na de bijzondere/incidentele aangiftetermijn) wordt ingediend, dan wordt het uitstel voor het aangiftejaar 2012 ingetrokken en omgezet naar 1 september 2013 (op grond van de herstelmogelijkheid uit de voorgestelde regeling). Indien de aangifte 2012 niet voor 1 september is ingediend, dan volgt blokkade voor het aangiftejaar 2013. Voor de VPB worden de termijnen naar analogie toegepast.

Hieruit blijkt de gemaakte afspraak, deze was echter niet meegenomen in de bouw van de blokkeringsregeling. De noodzakelijke aanpassing van de systemen voor 2015 is onlangs alsnog in gang. Voor dit jaar heeft dit voor de IB geen gevolgen daar deze reeds de uiterste inleverdatum 01-09 hebben mee gekregen. Voor de geblokkeerde VPB posten waarvoor geen individueel uitstel is aangevraagd tot 01-11 is de opdracht gegeven deze alsnog automatisch in te brengen. Dit zou anders eventueel ten onrechte blokkeringen voor volgend jaar op kunnen leveren.

Volgend jaar zullen we maandelijks gaan blokkeren en krijgen deze posten automatisch de nieuwe individuele inleverdatum van 01-09 voor de IB en 01-11 voor de VPB. Bij posten die later worden geblokkeerd blijft de minimale inlevertermijn 4 weken. Bijzonder uitstel voor geblokkeerde posten na deze data is niet meer mogelijk.''

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren