Thuis in uw branche

Belastingdienst stelt verklaringen overdrachtsbelasting beschikbaar

  • Publicatiedatum: 6-1-2021
Administratie

De Belastingdienst heeft een Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief (2%) en een Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling beschikbaar gesteld.

Met ingang van 1 januari 2021 kent de overdrachtsbelasting de volgende tarieven:

  1. het algemene tarief van 8% als koper niet zelf in de woning gaat wonen (bijvoorbeeld bij verhuur).
  2. het verlaagde tarief van 2% voor woningen die de koper (natuurlijk persoon) als hoofdverblijf gaat gebruiken (eigen woning) en waarbij de koper dit voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart met behulp van een door de Belastingdienst verstrekt standaardformulier.
  3. de startersvrijstelling (artikel 15 lid 1 letter p Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970) voor een woning (inclusief gelijktijdig verkregen aanhorigheden), mits:
  • de koper een natuurlijk persoon is en 18 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar;
  • de koper de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken (eigen woning) en de startersvrijstelling niet eerder heeft toegepast én dat voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart met behulp van het door de Belastingdienst verstrekte standaardformulier; én
  • Vanaf 1 april 2021: de totale waarde van de woning (inclusief de  aanhorigheden) komt niet boven € 400.000.

Het noodzakelijke formulier (benodigd voor 2 en 3) moet voor de levering aan de notaris worden gegeven, die het bij de akte voegt.

Meer informatie