Thuis in uw branche

BiZ benchmarkplatform vernieuwd en uitgebreid

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 18-11-2020

Het SRA-BiZ benchmarkplatform wordt vernieuwd en krijgt, naast de bestaand functionaliteiten, meer mogelijkheden en flexibiliteit. De verwachting is dat de huidige BiZ-kantoren tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 gebruik kunnen maken van het nieuwe platform. Voordat alle kantoren overgaan, wordt eerst een pilot gedraaid met SRA-kantoren uit een eerder samengestelde kopgroep.

Het nieuwe platform is onafhankelijk van aanleverende of uitvragende software. Het is schaalbaar, flexibel en heeft een open API (Application Programming Interface, dat is software die het mogelijk maakt om andere software veilige en gecontroleerde toegang tot een systeem te verschaffen).

Visual benchmark

API-koppelingen

Door de ondersteuning van jaar- en maandcijfers en geavanceerde branchespecifieke KPI’s is het voor SRA-kantoren straks mogelijk om samen met de klant vooruit te kijken en op basis van benchmarkinformatie beter onderbouwde adviezen te geven. De cijfers kunnen ook gebruikt worden in uw vaktechnische praktijk, bijvoorbeeld bij de bedrijfsverkenning in samenstelof controleopdrachten. Het benchmarksysteem heeft straks afzonderlijke API-koppelingen voor het aanleveren van gegevens en voor het uitvragen van rapportages of databestanden. Zo zijn er koppelingen met onder meer Audition, Case- Ware, MLE, Comandi en Visionplanner. Via de API kunnen ook andere partijen aanhaken. Het platform hanteert een rubriekenstructuur die is gebaseerd op RGS, aangevuld met niet-financiële cijfers en KPI’s voor sleutelbranches.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2020

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur