Thuis in uw branche

Consultaties wettelijke controledomein

  • Publicatiedatum: 17-9-2021
Administratie

SRA reageerde deze week op twee overheidsvoorstellen die uw werk in het wettelijke controledomein aanzienlijk kunnen gaan beïnvloeden: de Wet toekomst accountancysector en de consultatie Audit Quality Indicators.

Het ministerie van Financiën stelt wetswijzigingen voor die nodig zijn om een aantal maatregelen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) te kunnen implementeren. Met deze maatregelen moet de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam verbeterd worden. De kwartiermakers wilden graag feedback op de 10 kwaliteitsindicatoren (AQI’s) die zij hebben vastgesteld.

Verantwoordelijk

Het SRA-bestuur heeft reacties op de beide consultaties geschreven vanuit de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het kwaliteitsdenken in de keten; en omdat we ons als vereniging verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de partijen in het niet-oob-segment. Veranderingen voor SRA-kantoren, voor de sector, en voor het controleplichtige mkb, moeten wat SRA betreft onderbouwd zien op het optimaliseren en waarborgen van kwaliteit.

Positief-kritisch

Wordt de kwaliteit met deze maatregelen daadwerkelijk verbeterd en duurzaam verankerd in ons segment? Of zien we haken en ogen? Gebeurt dat op een doelmatige, proportionele wijze en tegen aanvaardbare kosten? Welke juridische implicaties zijn er? Houdt het maatregelenpakket dat er nu ligt, rekening met de wezenlijke verschillen in aard, rol & functie, en regime tussen oob en niet-oob? En wat heeft de opstapeling van de diverse maatregelen voor consequenties?

Juiste perspectief

Deze uitgangspunten verklaren onze uitgebreide, onderbouwde reacties op de consultaties, zodat SRA-kantoren hun goede werk in en voor de sector kunnen blijven doen. Besluiten voor de toekomst van het wettelijke controledomein in het niet-oob-segment moeten we vanuit de juiste perspectieven nemen. U leest er meer over in het dossier Toekomst wettelijke controledomein.

Naar het dossier